VakTaal nr. 3 van 2017 verschenen

Ten geleide:
Berry-apple cordial

Iris van Erve

Met taalliefhebbers een gesprek aangaan over het belang van Nederlands voor onze identiteit: het leidt geheid
tot een felle discussie. Want hoe rijm je een mogelijke ‘internationale’ uitstraling met een klein miezerig nauwelijks
elders gesproken taaltje? Hiervoor moet zéker een wereldtaal gebruikt worden om het uit te leggen. Om vervolgens verbaasd te zijn over de ogenschijnlijke ‘onvertaalbaarheid’ van delen van de taal. Of zelfs van de literatuur: berry-apple cordial, we vonden het met z’n allen niet geschikt voor de buitenlandse markt. Niemand zou begrijpen
waar het over gaat. Inmiddels is de Britse vertaling van Reve’s De avonden al zes keer herdrukt en lezen we in deze VakTaal (Louwerse) waarom dit toch zo belangrijk is: je identiteit behouden in plaats van deze letterlijk weg te cijferen tegen de wereld.

Verderop vindt u een paar cijfers over Nederlands in de wereld. Een klein voorproefje van het te verschijnen rapport naar aanleiding van het veldonderzoek naar de internationale neerlandistiek dat de IVN hield in samenwerking met de Taalunie.

Winkler stelt dat het disciplinaire verleden ons inzicht kan geven in de identiteitsvorming van de discipline ‘literatuurstudie’ en dat dat inzicht van extra belang is omdat de letterenstudies het zwaar hebben en op weinig belangstelling kunnen rekenen. Als je dan het enthousiasme en de vanzelfsprekendheid leest van een student Nederlands in het buitenland (Malec) die zegt dat ze zo graag veel over Nederland praat, over de Nederlandse leefstijl en gewoontes en dat Nederlands zelfs haar lingua franca was. Dan zou het stuk van Bennis nog wel eens het 1984 van VakTaal kunnen worden. Mijts zou hier geen bezwaar tegen hebben. Hij laat een heel andere kijk op onze taal zien: in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is op vele plaatsen het Nederlands nog steeds de overheersende taal in het onderwijs, het bestuur en de rechtspraak terwijl van ruim 90% van de bevolking deze taal niet de moedertaal is. Hoe voelt u zich hierbij? 

Aan leden met een abonnement op VakTaal wordt per post een papieren exemplaar toegezonden. Als u lid bent van de IVN, kunt u ook een digitaal exemplaar bekijken via https://www.ivn.nu/publicaties/vaktaal (vergeet niet om eerst in te loggen).