VakTaal 2 van 2022 is verschenen!

VakTaal 2 van 2022 is verschenen! Abonnees die tussen 22 en 26 augustus naar het Colloquium Neerlandicum in Nijmegen komen, vinden het nieuwe nummer in de congrestas. Abonnees die zich niet hebben aangemeld voor het colloquium, krijgen het tijdschrift op de gebruikelijke manier per post of via de betaalpoort op de IVN-website.

In dit nummer blikken we voortvarend vooruit op het Colloquium en praten we over thema's die op het Colloquium gepresenteerd worden. We besteden speciale aandacht voor de neerlandistiek in Zuid-Afrika, omdat dit jaar het SAVN-kongres op het colloquium te gast is. Dat levert interessante stukken op over meertaligheid en vertalen, en ook een leuk interview met onze eerste wisseldocent in Zuid-Afrika. 

U vindt in deze VakTaal ook een interview met Henriëtte Louwerse, die na zeven jaar afscheid neemt als bestuursvoorzitter van de IVN. Hoe ziet zij de internationale neerlandistiek?

Genoeg te lezen dus!