Vacature: wisseldocentschap Zuid-Afrika (reageren tot 15 januari)

Voor het wisseldocentschap Nederlandse taalbeheersing in Zuid-Afrika zoeken wij een docent met ervaring in het geven van Nederlands als Vreemde Taal. Dit is een neerlandicus of NVT/NT2-docent. In verband met recente ontwikkelingen rondom de pandemie hebben wij de periode van reageren verlengd tot 15 januari 2022. Wij benadrukken dat het gaat om 8 weken in Zuid-Afrika die in overleg te plannen zijn tussen begin maart en juni 2022. Deze planning is uiteraard in nauw overleg en houdt voor zover mogelijk rekening met de pandemie.

Taken wisseldocentschap: Nederlandse taalbeheersing (2022)

Werkcolleges

TIJDENS DE EERSTE ZES WEKEN

Een werkcollege bij de gastuniversiteit. Twee volle dagen: didactiek, tips voor interactieve werkvormen en tips rakende de CNaVT –examens, o.a. Docenten en studenten van universiteiten in het noorden reizen naar Pretoria.

WEKEN 7 EN 8

De bezoekende docent kan bezoek afleggen in Potchefstroom en Bloemfontein en eventueel ook naar het zuiden  reizen. 

Communicatielessen 

ZES WEKEN

Bij de gastuniversiteit wordt van de docent(e) verwacht om les te geven (min of meer twee lesuren per week, met met een extra college. Anderhalf /  twee uur of langer voor “verrijking” - meer landeskunde over Nederland en Vlaanderen, films kijken, een borrel enz. (inoefenen, informele  communicatie).  

Locatie 

Die Departement Afrikaans by die Universiteit van Pretoria (kontakpersoon Nerina Bosman) is bereid om as eerste gasheer op te tree (dus 2022). 

Voordele is dat die Universiteit van Johannesburg en Unisa naby genoeg is dat dosente en studente die geleenthede by UP kan bywoon en dat ook die Potchefstroom en Vaaldriehoek kampusse van Noordwes-Universiteit nie te ver van Pretoria is nie. 

Beloning 


Taalbeheersingsdocent

Uitgaande van 12u per week

Reis: -internationaal
-lokaal

1.200

800

Visum e.a.

260

Honorarium (25 euro)

2.400

Per diem (15 euro)

840

Onderzoeksbudget

nvt

Accommodatie: woning, kamer, internet, …

Gastuniversiteit

Ondersteuning: organisatie lezing, workshops, …

Gastuniversiteit


  • De Taalunie kan in het kader van de docentenprofessionalisering die aangeboden wordt op het online platform mijnNederlands de junior docenten extra voorbereiden en zorgen dat ervaringen en verworvenheden daar voor de volgende junior docenten ter beschikking gesteld worden.
  • De Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek (IVN) selecteert geschikte kandidaat-docenten voor de wisselleerstoelen, en biedt hen inhoudelijke steun voor, tijdens en na het traject.
  • De Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) coördineert de technische omkadering in Zuid-Afrika voor de gastdocenten (zoals huisvesting, te voorzien door de gastuniversiteiten) en zal hen inwijden in een landelijk en regionaal professioneel netwerk (Kaapse Forum & Noordelike Kennisnetwerk vir Neerlandistiek). Deze vereniging is het aanspreekpunt voor de Taalunie en de IVN in het hele traject.
  • Ten slotte is er een belangrijke rol weggelegd voor de diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen en Nederland om de brug te maken tussen de academische neerlandistiek en het bredere publiek, zodat de discipline een positieve bijdrage kan leveren aan de beeldvorming van het Nederlandse taalgebied in Zuidelijk Afrika.

Tijdsplanning

Aanstelling taalbeheersingsdocent: eerste semester, maart 2022. 6-8 Weken binnen het eerste semester: begin maart – juni 2022. Vast te stellen in overleg met de gastuniversiteit. 

Sollicitatie 

U kunt uw sollicitatie, bij voorkeur per e-mail, richten aan: 

SAVN & IVN

T.a.v. Iris van Erve

i.vanerve@ivn.nu

Paleisstraat 9; 2514 JA  Den Haag; Nederland


Wij ontvangen uw sollicitatie voor het wisseldocentschap graag uiterlijk 15 januari 2022.