Vacature: taalverwerving Nederlands, KU Lublin, Polen

Bij de Vakgroep Nederlandse Taal van de Katholieke Universiteit Lublin komt per 1 oktober 2021 wegens moederschapsverlof een tijdelijke vervangingsplaats voor één jaar (met eventueel uitzicht op verlenging) vrij voor een moedertaalspreker Nederlands.

U geeft in beginsel 10 lesuren van 45 minuten per week taalverwerving (conversatie, woordenschat, luistervaardigheid, frazeologie) aan studenten van het eerste t/m derde bachelorjaar Nederlandse Filologie.

U krijgt hiervoor een tijdelijke volledige aanstelling als assistent met de mogelijkheid om als moedertaalspreker gebruik te maken van de suppletieregeling van de Taalunie. De universiteit kan behulpzaam zijn met het vinden van woonruimte op de campus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinatrice Nederlandse Filologie, mw. Dr. Agnieszka Flor-Górecka, agnieszka.flor-gorecka@kul.pl. Gezien de deadline voor inlevering van documenten kunt u uw interesse het beste vóór 31 juli 2021 bij haar kenbaar maken, zodat zij u de juiste formulieren kan toesturen.

Geïnteresseerden worden verzocht om hun sollicitatiebrief met cv, kopieën van diploma’s en eventueel overzicht van publicaties vóór 12 augustus 2021 te sturen in het Engels aan de directrice van het Instituut voor Taalkunde:

Dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Instytut Językoznawstwa WHN KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin, Poland

e-mail: dyrjez@kul.lublin.pl