Vacature Professor in de Vertaalwetenschap en Nederlandse cultuur KU Leuven

Professor in de Vertaalwetenschap en Nederlandse cultuur

(ref. ZAP-2023-7)

Laatst aangepast : 16/02/2023
 

De Faculteit Letteren van de KU Leuven zoekt een voltijdse professor in de Vertaalwetenschap en Nederlandse cultuur, met Nederlands als hoofdtaal. Wij zijn op zoek naar internationaal georiënteerde kandidaten met uitstekende didactische vaardigheden en onderzoekscapaciteiten. De aanstelling begint op 1 oktober 2023. De Faculteit Letteren staat internationaal hoog aangeschreven voor haar onderwijs- en onderzoekskwaliteit en maakt deel uit van een breed internationaal academisch netwerk. De onderzoekseenheid Vertaalwetenschap richt zich op kwaliteitsvol en diepgaand onderzoek in verschillende subdisciplines van de vertaalwetenschap, waarbij een breed scala aan talen en onderzoeksmethoden aan bod komt. Samen met het internationaal gerenommeerde Centre for Translation Studies (CETRA) zet de onderzoekseenheid zich sterk in voor de opleiding van jonge onderzoekers en de opbouw van internationale netwerken.

Opdracht
Onderzoek

U verricht onderzoek op het gebied van de vertaalwetenschap, met de nadruk op de Nederlandstalige literatuur en cultuur in een transnationale context. Uw onderzoek past in het profiel van de onderzoeksgroep VICT (Vertaling en Interculturele Transfer, zie https://www.arts.kuleuven.be/vict).

U streeft naar uitmuntendheid in uw wetenschappelijk onderzoek: u publiceert op het hoogste academische niveau, initieert nationale en internationale samenwerking en helpt deze samenwerking te bevorderen en verder te ontwikkelen.

U bent in staat competitieve financiering te verwerven en doctoraatsstudenten aan te trekken en te begeleiden.

U besteedt aandacht aan de valorisatie van uw onderzoek.

Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen de bacheloropleidingen toegepaste taalkunde en Applied Linguistics, de masteropleiding Vertalen en het Open Year Europe en zet zich in voor de kwaliteit van de opleidingen als geheel. Tevens draagt u bij aan het pedagogisch project van de universiteit door het begeleiden van bachelor- en masterscripties.

U ontwikkelt uw onderwijs volgens de visie van de KU Leuven op proactief, onderzoeksgericht onderwijs en u maakt gebruik van de mogelijkheden die de faculteit en de universiteit bieden om uw onderwijs verder te professionaliseren.

Uw onderwijsopdracht heeft een omvang van 21 à 24 studiepunten en omvat opleidingsonderdelen zoals Nederlandse cultuur, Literature, Culture & Transfer in Europe, Cultures of Memory and Heritage in Europe, en Jeugdliteratuur en vertaling in de bacheloropleidingen toegepaste taalkunde en Applied Linguistics, de master in het vertalen en het Open Year Europe.

Uw onderwijsopdracht is in eerste instantie verbonden aan Campus Brussel en in mindere mate aan Campus Antwerpen, maar u bent ertoe bereid om, waar dat opportuun wordt geacht, in de toekomst onderwijsopdrachten te verzorgen op andere campussen van de faculteit.

Dienstverlening

U bent ertoe bereid taken op te nemen van interne en externe, academische en andersoortige dienstverlening, binnen de universiteit, de faculteit, de onderzoeksgroep en de gemeenschap. 

Profiel

U bent doctor in de vertaalwetenschap of de literatuurwetenschap met een focus op Nederlands.  

Uw onderzoek situeert zich op het kruispunt tussen de vertaalwetenschap en de Nederlandse literatuur en cultuur met een focus op literaire en culturele transfers tussen landen en/of culturen.

U bent gekwalificeerd voor academisch onderwijs in vertalen en vertaalwetenschap, literatuur en cultuur. Onderwijservaring in één of meer van de hierboven opgesomde vakken is een pluspunt. 

U beschikt over sterke organisatorische vaardigheden en over leidinggevende capaciteiten in een universitaire context. Ervaring met het leiden van een onderzoeksgroep strekt tot aanbeveling.

U begeeft zich actief in het literaire en culturele veld in het Nederlandse taalgebied, waar u over een professioneel netwerk beschikt.

U bent een teamspeler.

De onderwijstaken vereisen een onmiddellijke en grondige kennis van het Nederlands en het Engels. We zoeken dan ook iemand die het Nederlands op moedertaalniveau beheerst en het Engels op een uitstekend niveau. 

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving en in een boeiende grootstedelijke context. De KU Leuven is een onderzoeksgerichte, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast academisch onderzoek verricht. Ze heeft een sterke interdisciplinaire en multidisciplinaire focus en streeft naar internationale excellentie. Daartoe werkt ze actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. KU Leuven biedt haar studenten een academische opleiding gebaseerd op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent in een tenure track voor een periode van 5 jaar. Nadien worden ze, bij een positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase van hun aanstelling te faciliteren, wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren die geen substantiële andere financiering hebben en die voor op z’n minst 50% aangeworven worden.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun gezin te ontvangen en biedt praktische ondersteuning op het vlak van immigratie & administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, loopbaanbegeleiding voor partners, enz. 

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Lieven Buysse, lieven.buysse@kuleuven.be of prof. dr. Liesbet Heyvaert, tel.: +32 56 24 61 45, mail: liesbet.heyvaert@kuleuven.be.

Gelieve uw motivatie te verwoorden in de gevraagde biosketch. 

Als u problemen ondervindt met online solliciteren, neem dan contact op met solliciteren@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 06/03/2023 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60192501?hl=nl&lang=nl