Vacature: Praktijkassistent Nederlands op de Université de Mons, België

Aan de faculteit vertalen en tolken van de universiteit Mons (België) is per 15 september 2019 een voltijdse betrekking als praktijkassistent Nederlands vacant. De aanstelling vindt plaats voor een jaar en kan verlengd worden bij aanhoudende afwezigheid van de te vervangen docent.

Taakomschrijving

  • U verzorgt zelfstandig werkcolleges taalbeheersing Nederlands als vreemde taal, cultuurkunde van het taalgebied en/of vakken op het gebied van vertalen en tolken, zowel op bachelor- als masterniveau.
  • U geeft maximaal 480 uur college per jaar (16 uur op wekelijkse basis).
  • U kunt ook worden ingeschakeld bij begeleiding en beoordeling van beroepsstages en eindscripties.​​​​​​​


Diploma’s en vaardigheden

  • U beschikt uiterlijk op 1 september 2019 over een master van 120 credits in de vertaalkunde, of op het gebied van moderne taal- en letterkunde.
  • U beheerst Nederlands op C2- en Frans op C1-niveau van het Europees referentiekader.
  • U wilt en kunt in teamverband werken en u bent bereid uw didactische vaardigheden te ontwikkelen op hogeronderwijsniveau.


Sollicitatie

  • U dient een sollicitatiedossier in met motivatiebrief, curriculum vitae en een kopie van de in het hoger onderwijs behaalde diploma’s en getuigschriften, met een detailoverzicht van vakken en tentamenresultaten.
  • U bent bereid zo nodig aan een sollicitatiegesprek deel te nemen.
  • Uw sollicitatie, met motivatiebrief en c.v. in het Frans, stuurt u per mail aan Gudrun Vanderbauwhede (link), coördinatrice van de sectie Nederlands. Ook voor verdere informatie kunt u zich tot haar richten.