Vacature: postdoc letterkunde, Huygens ING

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) zoekt een postdoc letterkunde.

Algemene beschrijving
De postdocplaats is onderdeel van het project ‘ImpFic: The Impact of Fiction’. In het project wordt onderzoek gedaan naar de impact van fictie op lezers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een groot corpus van elektronisch beschikbare Nederlandstalige romans (oorspronkelijk en vertaald) en een grote collectie online boekbesprekingen. In het onderzoek wordt geprobeerd literairtheoretische veronderstellingen over het functioneren van literatuur te vertalen in computationeel bruikbare formuleringen en te toetsen door middel van eveneens computationele analyse van de boekbesprekingen.

De postdoc die we zoeken kan letterkundige begrippen operationaliseren in termen van waarneembare of meetbare tekstuele kenmerken. Hij/zij zal ook een belangrijke rol spelen bij het annoteren van teksten om ze geschikt te maken voor Machine Learning. Voor de computationele analyse werkt de postdoc nauw samen met een eScience engineeer die aan het project meewerkt vanuit het Netherlands eScience Center en onderzoekers bij Huygens ING.

Een projectbeschrijving is op aanvraag beschikbaar.


FUNCTIE-EISEN

  • een afgeronde promotie op letterkundig gebied, bijvoorbeeld Neerlandistiek of literatuurwetenschap;
  • substantiële publicaties op zijn/haar naam;
  • bereid en in staat in om in teamverband te werken;
  • een goede kennis van het Nederlands; eventueel de bereidheid en vaardigheid zich op korte termijn het Nederlands eigen te maken (niveau C1/C2);
  • een brede belezenheid op het terrein van de moderne fictie;
  • sterke interesse voor en idealiter ervaring met kwantitieve en computationele benaderingen van letterkundige vraagstukken.


ARBEIDSVOORWAARDEN

Aanstelling:
De aanstelling is bij de KNAW ten behoeve van het Huygens ING. Het betreft een dienstverband van 1,0 fte voor een jaar met uitzicht op een verlenging tot in totaal drie jaar. Startdatum per 1 september 2021.

Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris bedraagt afhankelijk van relevante werkervaring minimaal € 3.746,- en maximaal € 5.127,- bruto per maand (schaal 11 CAO-Nederlandse Universiteiten) bij een 38-urige werkweek. De KNAW biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling, 6 weken vakantie op jaarbasis en de mogelijkheid om verlofdagen te kopen/verkopen.


WERKGEVER

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING)

Het KNAW Humanities Cluster is een samenwerkingsverband van drie instituten van de KNAW: het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Meertens Instituut. In deze instituten verrichten we baanbrekend en excellent geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, etnologie, letterkunde, taalkunde) met toepassing van vernieuwende methoden, waarbij informatica een belangrijke rol speelt.

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het instituut verricht onderzoek op het gebied van wetenschapsgeschiedenis, Nederlandse geschiedenis en literatuur. Het Huygens ING ontsluit historische bronnen en literaire teksten, bouwt aan een digitale infrastructuur en biedt online doorzoekbare data. Het Huygens ING biedt historische context, ook voor hedendaagse vragen over politiek en bestuur, literatuur, wetenschap en maatschappij.


ADDITIONELE INFORMATIE

Je kunt je sollicitatie vóór 25 mei a.s. via e-mail: sollicitaties@bb.huc.knaw.nl sturen t.a.v. de afdeling Personeel & Organisatie. De sollicitatie bestaat uit een motivatiebrief en curriculum vitae, een bijgewerkte publicatielijst en waar van toepassing verwijzingen naar digitale projecten waaraan je hebt meegewerkt en/of een profiel op GitHub of andere openbare code repositories.

Voor meer informatie over de vacature en het project kun je contact opnemen met de projectleider dr. Peter Boot (peter.boot@huygens.knaw.nl), en/of dr. Marijn Koolen (marijn.koolen@di.huc.knaw.nl) en Joris van Zundert (joris.van.zundert@huygens.knaw.nl).

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.Voor een Engelstalige functiebeschrijving zie:
​​​​​​​https://www.academictransfer.com/nl/300413/a-postdoc-literary-studies-huygens-ing-knaw-amsterdam/