Vacature: lector Nederlands (Universiteit van Luik, België)

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Taal- en Letterkunde van de Universiteit van Luik zoekt, voor indiensttreding per 1 oktober 2020, een lector Nederlands.

De kandidaat (m/v/x) dient moedertaalspreker te zijn en doctor in de Taal- en Letterkunde, gepromoveerd op een proefschrift in het domein van de taalkundige neerlandistiek.

Het takenpakket van de lector bestaat uit:

  • het doceren van de colleges ‘Civilisation néerlandaise’ (maatschappij en cultuur in Nederland en Vlaanderen) en ‘Communiceren en argumenteren in het Nederlands’;
  • ondersteuning bij de colleges en oefeningen Nederlandse taal- en letterkunde;
  • verrichten van onderzoek in het domein van de Nederlandse taalkunde; - begeleiding van scripties; - dienstverlening.

Alle (werk)colleges worden gedoceerd in het Nederlands. De aanstelling is tijdelijk (2 jaar, 2 maal verlengbaar met 2 jaar, daarna eventueel 4 maal verlengbaar met 1 jaar, dus maximaal voor 10 jaar).

Het minimumsalaris bedraagt EUR 4259,50 bruto per maand.

 

Sollicitaties, met motivatiebrief, curriculum vitae en publicatielijst dienen te worden gemaild naar prof. dr. Kris Steyaert (kris.steyaert@uliege.be) en dit tegen uiterlijk  30 juni 2020. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste helft van juli via videolink.

 

Download deze vacature als PDF