Tonen van de oorlog. Toekomst voor het museale erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.

De herinnering aan deze oorlog is in de Lage Landen prominent aanwezig, met name in tientallen oorlogsmusea. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies heeft onlangs onderzoek verricht naar deze oorlogsmusea. De resultaten van dit onderzoek, dat tevens een toekomstverkenning vormt, zijn nu gepubliceerd in Tonen van de oorlog. Toekomst voor het museale erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Deze publicatie vormt een introductie op dit boeiende terrein voor een ieder die genteresseerd is in de Nederlandse cultuur en geschiedenis. De publicatie is voor genteresseerden kosteloos beschikbaar als download document. Tonen van de oorlog is full-text beschikbaar op: http://www.niod.knaw.nl/documents/publicaties/tonenvandeoorlog.pdf. Tevens is er een Engelse vertaling beschikbaar. Deze publicatie, Exhibiting the war. The future of World War II Museums in the Netherlands, is eveneens kosteloos beschikbaar op:http://www.niod.knaw.nl/documents/publicaties/exhibitingthewar.pdf.