Ton Broos overleden (1947-2024)

Op vrijdag 1 maart is Ton Broos in zijn woning in Ann Arbor (Michigan) overleden. Zijn gezondheid liet al een tijdje te wensen over, maar toch komt zijn dood onverwacht.

Ton Broos was tot aan zijn pensioen in 2012 Director of Dutch and Flemish Studies aan de Universiteit van Michigan in Ann Arbor. Hij onderrichtte hier Nederlands en introduceerde de Nederlandse en Vlaamse letteren.

De IVN is Ton dankbaar voor alles wat hij voor de neerlandistiek betekend heeft. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.

Een in memoriam vindt u op de website van de Stichting Jacob Campo Weyerman.

Andere artikelen
Bericht op Neerlandistiek.nl
Bericht op taalunie.org