TiNT 2021: Terminologie en communicatie - Brugge, 15 oktober 2021

De Nederlands-Vlaamse veldorganisatie NL-Term organiseert haar jaarlijkse TiNT-dag op 15 oktober 2021 in hartje Brugge. TiNT staat voor “Terminologie in het Nederlandse Taalgebied”. TiNT 2021 neemt de veelzijdige humanist Simon Stevin als inspiratie. Hij was van oordeel dat vaktermen begrijpelijk moeten zijn voor sprekers van de volkstaal. Dankzij hem spreken we bijvoorbeeld nog over een driehoek en over meetkunde. 

De vraag of het Nederlands eigen vaktermen moet hebben of kan volstaan met leenwoorden, blijft actueel. Zeker als een thematiek ook voor een breder publiek toegankelijk moet worden gemaakt, zijn begrijpelijke termen nodig. Hoe moeten we aan luisteraars en kijkers uitleggen hoe de straalstroom werkt? Gevierd weerman Frank Deboosere kan het ons toelichten. Met welke woorden beschrijf je hoe het nieuwe coronavirus onze longen bedreigt? Marleen Finoulst, bedreven in wetenschapscommunicatie, legt het uit. En via welke procedure kun je het coronapaspoort aanvragen? Ambtenaar Lodewijk van Noort, leider van de campagne Direct Duidelijk, maak het ons duidelijk. Samen met andere sprekers tonen ze hoe in de wereld van wetenschap, geneeskunde en de ambtenarij – en in heel wat andere domeinen – goed gekozen bewoordingen de sleutel zijn tot begrijpelijke communicatie.

Tijdens deze TiNT-dag zal ook voor het eerst de Simon-Stevinpenning voor terminologie worden uitgereikt.

Zoals steeds richt de TiNT-dag zich tot een ruim publiek van taalgebruikers: wetenschappers, juristen, ambtenaren, vertalers, tolken, communicatieverantwoordelijken van bedrijven en organisaties, studenten.

Het programma sluit nog aan bij de Stevinherdenking van de Stad Brugge (2020), maar werd door coronaomstandigheden met een jaar uitgesteld.

Zie het programma voor meer informatie.