Timmer aan de weg: het Nederlands en internationaal cultuurbeleid

De Taalunie zet zich in voor nog meer Nederlandstalige cultuur in het buitenland. Samen met vertegenwoordigers van elf cultuurinstellingen, docentenverenigingen en diplomatieke netwerken bouwen we aan een gezamenlijk actieplan. De bedoeling is om de culturele banden tussen het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal en de Vlaamse en Nederlandse cultuurinstellingen en diplomaten nog meer aan te halen. Meer Nederlandstalige cultuur in het buitenland is aantrekkelijk voor de afdelingen Nederlands als Vreemde Taal in het regulier en hoger onderwijs. Meer samenwerking met die afdelingen is aantrekkelijk voor de cultuurinstellingen, diplomaten, schrijvers en kunstenaars die Nederlandstalige cultuur een internationaal podium willen geven.

OPROEP: NVT-leerkrachten en NVT-docenten die ook willen timmeren aan dit actieplan voor het Nederlands en internationaal cultuurbeleid, kunnen zich melden bij Ingrid Degraeve via idegraeve@taalunie.org.