The Translator’s Pick

The low countries, de Engelstalige website van Ons Erfdeel vzw, is gestart met een nieuwe rubriek waarin een vertaler maandelijks enkele literaire tips geeft. De rubriek heet The Translator’s Pick en de eerste aflevering met Jonathan Reeder staat inmiddels online.


De Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw besteedt sinds het ontstaan van de organisatie in 1957 in meerdere talen via tijdschriften en websites structureel aandacht aan Nederlandstalige literatuur en Nederlandse literatuur in vertaling.


Voor Nederlandse recensies, trendstukken en essays kan de lezer terecht bij het tijdschrift en de  gelijknamige website de lage landen (vroeger Ons Erfdeel). Nederlandstalige literatuur in Franse vertaling wordt besproken in het tijdschrift Septentrion en de website les plats pays. Naar het Engels vertaald werk van een Vlaamse of Nederlandse auteur wordt gepromoot via de website the low countries.


Met de artikelenreeks ‘The Translator’s Pick’ wil Ons Erfdeel de vertaler en zijn vaak onderschatte rol de erkenning geven die hij verdient.