Terugblik jubileumjaar Wroclaw


2010 stond in Wroclaw in het teken van een dubbel jubileum. De Poolse neerlandistiek die in Wroclaw is begonnen, werd 50 jaar en de Wroclawse Erasmus-Leerstoel werd 20 jaar. Er werden talrijke activiteiten georganiseerd om dit dubbele jubileum te vieren. De geschiedenis van de Poolse neerlandistiek begon in 1960 in Wrocław, toen aan de Universiteit Wrocław het Nederlandse lectoraat werd geopend. Prof. Norbert Morciniec startte in 1975 de neerlandistische specialisatie binnen de germanistiek. In 1983 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Neerlandica Wratislaviensia. In 1990 stichtte prof. Stanisław Prędota de onafhankelijke Erasmus-Leerstoel voor Nederlandse Taal, Literatuur en Cultuur. In 1992 werd in deze Leerstoel, als een nieuwe richting in Polen, de magisterstudie Nederlandse filologie geopend. In de jaren 1995-2008 leidde prof. Stefan Kiedroń deze academische eenheid. Tijdens een universitaire jubileumplechtigheid werd hij in december 2010 voor zijn verdiensten door Hare Majesteit Koningin Beatrix tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau benoemd en ontving de onderscheiding uit handen van de ambassadeur ZE dr. Marcel Kupershoek.Vandaag zijn aan de Erasmus-Leerstoel die door doc. dr. Bolesław Rajman wordt geleid, 4 professoren, 7 doctoren, 3 lectoren, 4 medewerkers van bibliotheek en administratie, 8 doctorandi en ca. 200 studenten Nederlands verbonden. Erasmus-Leerstoel heeft het Centrum voor de Cultuur van de Lage Landen in Wrocław opgericht. De Leerstoel werkt nauw samen met de Nederlandse Taalunie, het Fonds voor de Letteren, het Expertisecentrum Literair Vertalen, met de Vlaamse Vertegenwoordiging en met de Nederlandse Ambassade in Polen alsook met de lokale overheden.Het jubileumjaar van de vakgroep Nederlands in Wrocław viel samen met de herdenking van de geboorte van Marianne van Oranje (1810-1883), dochter van de Nederlandse koning Willem I. Ze maakte zich heel verdienstelijk voor de Silezische regio waar zij en haar man Albert van Pruisen landgoederen bezatten. Om deze twee jubilea te vieren organiseerde de actief werkende Vereniging Studenten Neerlandistiek uit Wrocław een studiereis In de voetsporen van Marianne van Oranje. Aan deze bergtocht hebben de Poolse en Tsjechische studenten en docenten neerlandistiek deelgenomen. De Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Polen, ZE dr. Marcel Kupershoek bleek een enthousiaste wandelaar en nam er eveneens deel aan.In oktober vond een deel van het Crossroads Festival in Wrocław plaats, met bezoek van Nederlands dichters: Tsead Bruinja, Rodaan Al Galidi, Annemieke Gerrist en Mowaffk Al Sawad. Wrocławse studenten neerlandistiek hebben hun gedichten vertaald en presenteerden ze in het CCLL samen met de dichters tijdens deze literaire dag. Studenten in het Nederlands, dichters in het Pools... Het was een heel bijzondere performance.
In november was de theatergroep Fast Forward bij ons te gast. Dit theater voor anderstaligen heeft voor de studenten neerlandistiek en voor het bijzonder enthousiaste publiek in het Wrocławse Poppentheater Als ik jouw gespeeld. Een ander hoogtepunt van het jubileumjaar was het bezoek van de schrijfster Anne Provoost en een reeks lezingen, ontmoetingen en colleges die zij verzorgde voor de studenten neerlandistiek. Daarnaast gaf ze haar expertise tijdens het Vertaalatelier op Locatie, een vertaalworkshop ondersteund door het Expertisecentrum Literair Vertalen. Een gemotiveerde groep studenten die in de toekomst literair vertaler willen worden, heeft professionele ervaring kunnen opdoen onder leiding van erkende literaire vertalers Jadwiga Jędryas en Ryszard Turczyn.

Naast deze activiteiten loopt het academische leven gewoon verder zijn gang: met promoties, met bezoeken van gastdocenten wiens colleges altijd een verrijking betekenen, zowel voor onze studenten, als voor de levendige contacten die Erasmus-Leerstoel met vakgroepen Nederlands in binnen- en buitenland onderhoudt; met onderzoek en verschillende projecten waarvan hier slechts enkele genoemd kunnen worden: het eerste deel van project Nederlandse Oude Drukken in Bohemen, Moravi en Silezi (1500-1800) werd in 2010 in Praag gepresenteerd en wordt vervolgd als deel II (eveneens met Praag en Olomouc). Het boek Reyer Gheurtz\' Adagia hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 5242 van prof. Prędota en dr. Marijke Mooijaart (Utrecht) werd in 2010 onderscheiden door het Poolse Ministerie van Wetenschap, Onderwijs en Cultuur en hun volgende boek, Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, verscheen in 2010. Meer informatie over dit bijzondere jaar 2010 is te vinden op: http://www.kfn.uni.wroc.pl/Vaarwel 2010 met al die mooie herinneringen! Ze zullen ons sterken in uitvoering van alle plannen en dromen die we hebben voor 2011 (en voor de komende 50 jaar!).Barbara Kalla