Taalvraag van 2010: te(n) alle(n) tijde(n)

Taalvraag van 2010: te(n) alle(n) tijde(n)De taaladviesdienst van de Nederlandse Taalunie ontving vorig jaar 3,5 miljoen keer bezoek.De meeste belangstelling ging naar de spelling van te(n) alle(n) tijde(n). Ook pagina\'s over buitenlandse aardrijkskundige namen en titulatuur kregen veel aandacht.Taaladvies.net geeft een antwoord op ruim 1450 concrete vragen over taal en spelling. Daarnaast bevat de website ook algemene teksten, bijvoorbeeld over brieven en e-mail, over schrijfstijl of het gebruik van leestekens. Ruim 6,6 miljoen pagina\'s met taaladvies werden vorig jaar bekeken door 2,5 miljoen unieke bezoekers uit 195 landen.De concrete vragen waar de meeste belangstelling voor bestond waren:1. te(n) alle(n) tijde(n)?2. geachte/beste als aanhef3. geachte meneer/geachte mijnheer/geachte heer4. bij deze(n)5. u hebt/heeft6. hij wil(t)7. je kan/kunt8. beide(n)9. u rijd(t)10. groter als/danDe populairste algemene teksten gingen over:1. buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands2. titulatuur in Nederland3. pleonasme/tautologie4. opmaak van een zakelijke brief5. vorm van aanhalingstekensAlle taaladviezen van Taaladvies.net zijn geschreven door een team van adviseurs uit Nederland en Vlaanderen. Zij houden rekening met de traditie en het taaleigen van het Nederlands, maar geven ook ruimte aan ontwikkelingen en respecteren de verschillen tussen het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname. De adviezen zijn geen officile richtlijnen van de Nederlandse Taalunie en hebben dus geen kracht van wet. Alleen de spelling van het Nederlands is wettelijk vastgelegd voor gebruik in het onderwijs en door de overheidDe Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal en letteren en het onderwijs in en van het Nederlands. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Taalunie is te vinden op www.taalunieversum.org.