Taal-en-Tongval-symposium over Laboratoriumsociolinguïstiek

Op vrijdag 24 november 2023 vindt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent het jaarlijkse Taal-en-Tongval-symposium plaats. Het thema is Laboratoriumsociolinguïstiek en gaat op zoek naar antwoorden op theoretische en methodologische uitdagingen in het onderzoek naar taalvariatie en taalverandering.

De laboratoriumsociolinguïstiek bouwt verder op het bestaande taalvariatieonderzoek en gaat hand in hand met recente ontwikkelingen binnen en buiten de sociolinguïstiek (Van de Velde et al. 2021). Het theoretische doel van laboratoriumsociolinguïstiek is om de interactie tussen linguïstische, sociale en cognitieve mechanismen bloot te leggen die het proces van taalvariatie naar taalverandering sturen (zie bijv. Principles of Linguistic Change van Labov; de ontwikkeling van de cognitieve sociolinguïstiek in Vlaanderen onder impuls van Geeraerts). Deze mechanismen worden bestudeerd door te focussen op hoe we variatie produceren, percipiëren, verwerken en verwerven en hoe die primair individuele cognitieve processen gerelateerd zijn aan variatie- en veranderingsprocessen in de taalgemeenschap en de taal als systeem.

Methodologisch gezien focust deze benadering in eerste instantie op experimenteel onderzoek in een gecontroleerde (laboratorium)setting en kwantitatieve methodes. Daarbij wordt verder gebouwd op inzichten uit traditioneel sociolinguïstisch onderzoek (gebaseerd op veldwerk en corpora). Dit maakt het mogelijk om de productie-, verwerkings- en verwervingsmechanismen met adequate controle van taalinterne en -externe factoren in beeld te brengen.

Met dit colloquium willen de organisatoren onderzoekers samenbrengen die hun onderzoek naar taalvariatie en -verandering in de Lage Landen willen voorstellen en met andere onderzoekers in debat willen gaan over theoretische aspecten van de studie van taalvariatie en -verandering, inclusief de meertalige en ontwikkelingsdimensie, en over de voor- en nadelen van laboratoriumbenaderingen in de (socio)linguïstiek. Ze verwelkomen zowel bijdragen die verslag uitbrengen van experimenteel onderzoek, als die van meer theoretische en methodologische aard. De duur van de presentaties is maximaal 20 minuten (exclusief discussie).

Samenvattingen van bijdragen (300-500 woorden) kunnen tot 30 juni 2023 worden ingediend in de vorm van een bijlage via een e-mail naar taalentongval2023@gmail.com. U dient daarbij uw naam en affiliatie(s), en die van eventuele co-auteurs, in de e-mailtekst te vermelden. Samenvattingen kunnen worden ingediend in het Nederlands of Engels. De selectie wordt midden juli bekend gemaakt.

Het symposium verwelkomt dit jaar Chris Montgomery (University of Sheffield), Thomas St. Pierre (Universiteit Utrecht) en Ellen Simon (Universiteit Gent) als keynotesprekers.

Traditiegetrouw zal er een special issue van Taal- en Tongval verschijnen.

Inschrijving voor het colloquium vindt plaats via dit formulier. Vóór aanvang van het congres dient u de conference fee van €25 te betalen. Dit kan middels een bankoverschrijving naar de rekening van Taal & Tongval (rekeningnummer: BE40 0682 1390 8063, BIC: GKCCBEBB, Belfius Bank) onder vermelding van “Inschrijving colloquium 2023” en uw naam.

Voor meer informatie: taalentongval2023@gmail.com