Taal 13: Taalverwerving: links! - liedjes irrealis

Voor veel studenten is de irrealis (of wellicht correcter: de conditionalis) een lastig grammaticaal thema. Immers, voor het uitdrukken van de irrealis kent het Nederlands twee mogelijkheden: de constructie met ‘zou’ en het gebruik van het imperfectum. Verwarrend dus, ook door de contrasten met bijv. Engels en Duits (de gebruiksmogelijkheden van ‘zou’ zijn zeker niet dezelfde als die van bijv. ‘should’), en er is beslist oefening voor nodig om dit onder de knie te krijgen.

Een aardig liedje om het gebruik van de irrealis te illustreren en / of in te oefenen is 'Wat zou je doen' van Bløf. Link: https://www.youtube.com/watch?v=1YFC4I-v54w. Er wordt duidelijk gesproken en de woordenschat is tamelijk eenvoudig. Op het niveau A2 is dit goed bruikbaar!

Uiteraard zijn er veel meer liedjes met een irrealis. Een kleine bloemlezing van liedjes die bruikbaar kunnen zijn binnen het NT2- of NVT-onderwijs (zonder te streven naar volledigheid):

Herman van Veen, Als ik de koning was van Nederland:
https://www.youtube.com/watch?v=i9rKa6XEBVg

Acda en De Munnik, Mis ik jou:
https://www.youtube.com/watch?v=V5sjfduYjkY

Clouseau, Als er ooit iets fout zou gaan:
https://www.youtube.com/watch?v=Il8P7yk22cY

Donald Jones, Ik zou je het liefste in een doosje willen doen:
https://www.youtube.com/watch?v=Jhud0n3UluU&feature=related

Marco Borsato & Ali B., Wat zou je doen:
https://www.youtube.com/watch?v=FAemFeAsuRA&feature=related

Gordon, Kon ik nog maar even bij je zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=CLWeta-Bl6M

Pieter van der Vorm (Wenen)