Symposium multiperspectiviteit in de geschiedsschrijving in Luik

Op 6 oktober 2023 vindt aan de Universiteit van Luik het symposium met de titel Multiperspectiviteit in de geschiedsschrijving. Epistemologie en politiek plaats. Dit gebeurt bij de vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Talen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven tot 22 september.

Wanneer we in de wetenschap, dus ook de geschiedschrijving, spreken van multiperspectiviteit, dan hebben we het over interpretaties van het verleden waarin uiteenlopende perspectieven van historische actoren in hun onderlinge relaties en in samenhang een volwaardige plaats krijgen. De term heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen, vooral in de geschiedschrijving.

De vraag die in dit symposium centraal staat is waar de grenzen en mogelijkheden van multiperspectiviteit in de geschiedschrijving liggen. Hierbij gaat het - om te beginnen - om kennistheoretische problemen: hoe moeten we multiperspectiviteit begrijpen, waar liggen de grenzen ervan, en vooral, hoe verhouden de perspectieven van de historische actoren en de interpretatie van de geschiedschrijver zich tot elkaar?

Na een korte inleiding door Frank van Vree zullen vier andere experts hun licht laten schijnen op het vertrekpunt en de opgeworpen vragen, in een serie reflecties, gevolgd door een discussie. De discussianten zullen vooral stilstaan bij thema’s uit de geschiedschrijving van de Lage Landen, in het bijzonder die van kolonialisme en slavernij, oorlog en vervolging.

Meer informatie & Inschrijving
De volledige beschrijving en het programma kunt u vinden op: https://www.chaire-willem-alexander.uliege.be/cms/c_18791458/fr/multiperspectiviteit-in-de-geschiedschrijving-epistemologie-en-politiek.

U kunt zich inschrijven tot 22 september door een mail te sturen naar Isa.Hendrikx@uliege.be .