Studieprogramma Nederlandse taal en cultuur voor Chinese studenten met succes afgerond

Literatuur van Max Havelaar tot Ilja Leonard Pfeijffer, excursies naar de Randstad en een rondje Zuiderzee, lezingen over laaggeletterdheid en de Gouden Eeuw in het Noorden, interviews met slachtoffers van de aardbevingen in Groningen, literaire columns en gedichten – dit is een jaar lang Nederlands in een gezamenlijk programma van Dutch Studies en het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op 7 juni jl. vond de slotceremonie plaats van het intensieve programma Nederlandse taal en cultuur voor studenten Nederlands van de Communication University of China. De zestien derdejaarsstudenten zijn in september 2017 in Groningen begonnen op niveau A2/B1 (volgens het het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen) en hebben het programma afgesloten met niveau B2/C1 (ERK). Het merendeel heeft in het voorjaar van 2018 het Staatsexamen Nt2 II gehaald. Naast algemene taalcursussen hebben de studenten cursussen als schrijf- en spreekvaardigheid gevolgd, woordenschatuitbreiding en colleges Nederlandse geschiedenis en literatuur.

Het Studieprogramma Nederlandse taal en cultuur is een samenwerking tussen de afdeling Dutch Studies en de sectie Nederlands van het Talencentrum van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Het programma is zo vormgegeven dat er zowel uitgebreide aandacht is voor taalverwerving en taalvaardigheid als voor inhoudelijke onderwerpen op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. In totaal omvatte het programma ruim 600 contacturen, gevolgd door evenveel zelfstudieuren, met een gemiddelde weekomvang van 20 contacturen.

Er zijn in China inmiddels vier universiteiten waar men Nederlands kan studeren, namelijk in Shanghai, Shijiazhuang en twee universiteiten in Peking, namelijk de Beijing Foreign Studies University en de Communication University of China. Aan de Communication University of China kan men een voltijdstudie Nederlands volgen. Het programma in Groningen is nu voor de tweede keer aangeboden. De eerste groep studenten studeerde in Groningen in 2013-2014. De samenwerking tussen de RUG en de CUC is mede tot stand gekomen dankzij het Confucius Instituut.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen