Studenten uit Wroclaw laten weten

Misschien was het mede aan veel zon en de bruisende sfeer van Wrocław te danken dat de studenten Nederlands in de lente bijzonder actief zijn geweest. Een kort bericht van hun activiteiten:

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Annie M.G. Schmidt vond een avond met kinder- en jeugdliteratuur plaats. De studenten van wie de meesten, net als Annie M.G. Schmidt, acht zijn gebleven hebben zich door de uitgenodigde docenten sprookjes, kinderverhalen en gedichten laten voorlezen.

Een toppunt van de avond was een klein toneelstuk in de uitvoering van de studenten. Ze hebben met veel succes en bijval van groot en klein publiek het gedicht van Annie m.G. Schmidt Sebastiaan ten tonele gevoerd.

Reeds voor de tweede keer vond aan de Leerstoel Nederlandse Filologie in Wrocław het Groot Dictee der Nederlandse Taal plaats. De tekst van het dictee was voorbereid door de taaldocente dr. Agata Kowalska-Szubert en voorgelezen door Jacques Dehue, de Nederlandse lector. De grote prijs het handwoordenboek Nederlands-Pools / Pools Nederlands is in de wacht gesleept door de MA-studente Martyna Sobala.

Onder de docenten scoorde Małgorzata Dowlaszewicz (links onder op de foto) het beste van allemaal. Ze overwon zelfs de Nederlandse journalist Camil Driessen (dagblad DePers, rechts boven op de foto) die bij gelegenheid van zijn bezoek in Polen eveneens deelnam aan het dictee.


Camil Driessen sprak in Wrocław met de studenten neerlandistiek. Zijn bericht is hier te lezen: http://www.depers.nl/buitenland/570508/Met-Nederlands-kun-je-alles.html.

6 juni vond de vierde en laatste avond plaats van een reeks informatieve en gezellige bijeenkomsten met als onderwerp talen, cultuur, maatschappij en politiek in Vlaanderen en Walloni. De reeks is tot stand gebracht in samenwerking met de studenten romanistiek.

Daarnaast hebben de enthousiaste studenten Nederlands uit Wrocław reeds drie vermakelijke filmpjes gedraaid in het kader van colleges taalverwerving. De filmpjes en fotos van alle activiteiten zijn te zien op de website van de vakgroep: www.kfn.uni.wroc.pl.

Scriptieprijs uitgereikt! De winnaar is reeds voor de tweede keer uit Wrocław afkomstig

Oud-studente uit Wrocław Maria Prorok won de scriptieprijs 2010 voor de beste scriptie uit de regio Midden-Europa. De prijs was uitgeschreven door de Vereniging Comenius en werd uitgereikt op 28 mei 2011 tijdens Regionaal Colloquium Neerlandicum in Belgrado. Maria Prorok schreef onder begeleiding van prof. dr. habil. Jerzy Koch haar masterscriptie onder de titel: Spinverhalen - een verloren verhaaltraditie of een boeiend terrein voor literair onderzoek?