Start inschrijving vernieuwde Taalunie Docentencursussen NVT en Neerlandistiek

Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands in het buitenland is het noodzakelijk om leerkrachten en docenten regelmatig de gelegenheid te geven tot nascholing. Professionalisering van docenten en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Nederlandse Taalunie van groot belang.

De Taalunie richt zich bij deze nascholing op docenten en leerkrachten Nederlands in het buitenland, ongeacht hun moedertaal. De nascholing kan op locatie en in het Nederlandse taalgebied plaatsvinden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer taalverwerving, werken met authentiek materiaal, didactische werkvormen, letterkunde, toetsing en onderzoek. Op ad-hocbasis worden nascholingsmogelijkheden uitgewerkt over zeer specifieke onderwerpen.

In 2016 heeft de Taalunie samen met experts uit het veld het nascholingsaanbod vernieuwd. We hebben ook de docenten en leerkrachten Nederlands via een enquête gevraagd naar de behoeften en wensen rond nascholing. Nu dit overgangsjaar is afgesloten, kondigen we voor 2017 drie cursussen aan.

De vernieuwing bestaat uit aandacht voor de band tussen de onderwijspraktijk en onderzoek en uit de invoering van een online traject dat aan de fysieke bijeenkomst in de Lage Landen gekoppeld is.

Nascholingsaanbod 2017

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: onderzoek en didactiek

 • Thema: de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur
 • Periode: van 10 tot en met 14 juli 2017
  (aankomst 9 juli, vertrek 15 juli)
 • Plaats: Utrecht
 • Doelgroep: De nascholingscursus is specifiek samengesteld voor docent-onderzoekers NVT die werkzaam zijn in de internationale neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, op hogescholen, universiteiten of bij andere instituten, ongeacht de moedertaal. Ook voor docent-onderzoekers die deze werkzaamheden combineren met vertaalwerk of een andere functie als culturele mediator biedt deze cursus relevante nascholings- en netwerkmogelijkheden. Opleiding tot neerlandicus is niet noodzakelijk, wel is een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal gewenst.
  <<Meer informatie>>

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: Seminarium didactiek, taal en cultuur

 • Thema: een intensieve introductie of opfrissing in didactiek Nederlands als Vreemde Taal
 • Periode: van 17 tot en met 28 juli 2017
  (aankomst 16 juli, vertrek 29 juli)
 • Plaats: Amsterdam en Leuven
 • Doelgroep: Het seminarium is in de eerste plaats bedoeld voor docenten Nederlands aan partnerdocentschappen aan universiteiten en hogescholen buiten het Nederlandstalige gebied (zie lijst) van wie het Nederlands niet de moedertaal is. De Taalunie zal i.s.m. de bevoegde instanties in de grensgebieden docenten uit het hoger middelbaar onderwijs selecteren.
  <<Meer informatie>>

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: Verdiepingscursus didactiek, taal en cultuur

 • Thema: taakgericht taal leren, doceren en evalueren
 • Periode: van 24 tot en met 28 juli 2017
  (aankomst 23 juli, vertrek 29 juli)
 • Plaats: Leuven
 • Doelgroep: de verdiepingscursus is in de eerste plaats bedoeld voor docenten Nederlands aan partnerdocentschappen van de Taalunie aan universiteiten en hogescholen buiten het Nederlandstalige gebied (zie lijst), ongeacht de moedertaal. De Taalunie zal i.s.m. de bevoegde instanties in de grensgebieden docenten uit het hoger middelbaar onderwijs selecteren.
  <<Meer informatie>>

Inschrijving

• Start inschrijving: 1 maart 2017
• Uiterste datum inschrijving: 31 maart 2017
• De links naar inschrijvingsformulieren vindt u op de subpagina’s van de
   verschillende cursussen (zie boven). Daar vindt u ook meer informatie
   over de inschrijving.

Algemene informatie
Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen NVT en Neerlandistiek kunt u terecht bij Ingrid Degraeve, Adviseur NVT en Internationale samenwerking van de Taalunie: idegraeve@taalunie.org

Downloads

application/pdf icondoc nascholing_2017_lijst docentschappen_id.pdf

Bron: Taalunie