Stapje voor stapje

Na het behalen van mijn kandidaatsexamen begin dit jaar, dacht ik eigenlijk voltijds als vertaalster aan de slag te gaan. Ik had wel in de planning staan cursussen te blijven volgen, maar ik dacht het er voor mij niet in zou zitten verder te studeren en een master te kunnen behalen.

De master die ik had willen doen, Nederlands aan de universiteit van Göteborg, bestaat inmiddels niet meer omdat de hele opleiding Nederlands daar gestopt is. En voor andere masteropleidingen had ik de kwalificaties niet, aangezien ik Zweeds noch Engels, literatuurwetenschap of iets anders relevants heb gestudeerd.

In het voorjaar tijdens het Open Huis op de universiteit waar ik de afdeling Nederlands vertegenwoordigde, kwam een klasgenoot van de vertaalopleiding langs. Zij vertelde mij dat zij zich zou aanmelden voor de masteropleiding vertaalwetenschappen Zweeds-Engels. Zij had ook niet de nodige kwalificaties, maar ik begreep van haar dat er misschien toch een mogelijkheid was.

Een paar dagen later de stoute schoenen aangetrokken, en met de studiebegeleidster gaan praten. Zij vertelde mij dat het allemaal nog hoogst onzeker was. Maar ik moest me in ieder geval maar centraal aanmelden en dat ik dan vervolgens een oproep voor een masterproef zou krijgen. Daarna zouden ze intern overleggen en kijken of ik misschien ondanks dat ik niet aan de eisen voldeed, toch aangenomen zou kunnen worden.

Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb me aangemeld, en de masterproef met positief resultaat afgelegd. Vervolgens ben ik tot mijn grote verbazing aangenomen voor de masteropleiding. Dus nu ben ik sinds september weer voltijd student. Hard aanpoten, maar enorm leuk en razend interessant.

En dan blijkt plotseling dat het misschien ook nog zo te kunnen zijn dat er daarna een mogelijkheid bestaat een onderzoeksopleiding te kunnen starten en te kunnen promoveren. Het tolk- en vertaalinstituut heeft dit jaar toestemming gekregen een onderzoeksopleiding te starten, en het zal nog wel een jaartje duren voordat ze het geld bij elkaar hebben, maar dat komt dan mooi uit, want dan heb ik de tijd om mijn masterstudie af te ronden.

Wordt vervolgd…

Monique Zwanenburg Widingsjö (Sollentuna)

P.S.: Bijgaande foto heb ik in Antwerpen genomen toen ik na het precolloquium op 27 augustus terug liep naar mijn huurauto. Een prachtig staaltje Vlaams.