Stagevacature: assistent-redactielid toekomstvisie

Sinds januari 2017 loopt een meerjarig project waarin neerlandici uit de hele wereld samen werk maken van een visie op de neerlandistiek nu en in de toekomst. Het project wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Taalunie. In het kader van dit project is een veldonderzoek uitgevoerd door de IVN. Het binnenkort te verschijnen rapport De staat van het Nederlands in de wereld en het verslag over het imago en de identiteit van de IVN vormen de basis voor de rest van het project.

Het doel van dit meerjarige nieuwe project is om de inhoud in overeenstemming te brengen met de huidige stand van kennis van de neerlandistiek en de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor diverse doelgroepen, waaronder het onderwijs, te verhogen. In de afgelopen jaren is de samenhang binnen de neerlandistiek wereldwijd aan veel veranderingen onderhevig geweest. Bovendien is ook de taal zelf aan verandering onderhevig, net als de normen van de taalgemeenschap, de landsgrenzen en de visies op variatie binnen en buiten de standaardtaal. De nieuwe IVN moet een betrouwbaar en actueel platform bieden, met een flexibele (digitale) omgeving met mogelijkheden voor de verschillende gebruikers (studenten, docenten aan universiteiten binnen en buiten de grenzen, onderzoekers, postgraduaten, regioplatforms, etc.).

Het takenpakket van de stagiair bestaat uit:

  • voorbereidende werkzaamheden zoals het in kaart brengen van de verschillende doelgroepen en de behoeften van deze doelgroepen
  • voorbereidende werkzaamheden, zoals het inventariseren en synthetiseren van relevante cursussen, colloquia, nascholingen, de website (incl. blogs etc.)
  • de inventarisatie van problemen die nader onderzoek behoeven, en het leveren van aanzetten tot dat vervolgonderzoek – in samenwerking met de redactie en mensen uit de verschillende doelgroepen
  • de uitwerking van aanbevelingen, in nauw overleg met de collega-uitvoerders naar o.a. concrete projecten zoals het organiseren van bepaalde cursussen, congressen, het organiseren en presenteren van de website (met database)

Heb je zin om in een internationaal universitair team te werken en bij te dragen aan deze visieontwikkeling met aanzetten voor concrete projecten dan is deze stage iets voor jou.

Informatie
Het bureau van de IVN is gevestigd aan de Universiteit Utrecht, Trans 10, kamer 2.37. Voor meer informatie over een van de vacatures of het inzien van materiaal kan contact op worden genomen met directeur Iris van Erve via i.vanerve@ivn.nu of kijk op www.ivn.nu.