Stagevacature: assistent bureau IVN

De Internationale Vereniging voor neerlandistiek (IVN) is op zoek naar stagiairs die hun steentje willen bijdragen aan neerlandistiek in de wereld, op onderzoeks- en productiegebied.

Heb je zin om lekker wat werk te verzetten op een druk bureau? Dan ben je van harte welkom! We hebben een werkplek voor je in Den Haag, maar ook via een scherm stagelopen behoort tot de mogelijkheden. 

Het werk dat we doen op het IVN-bureau is veelzijdig. Jouw invulling van taken kun je dus mede zelf bepalen. Het varieert van redactiewerk voor onze digitale reeks Voortvarend Nederlands! en VakTaal tot helpen bij verschillende onderdelen van het Colloquium Neerlandicum en het assisteren bij bureau-werkzaamheden. Kortom: je redigeert een stuk, je maakt een factuur op, je legt contacten met verschillende mensen die zich met neerlandistiek bezighouden, je zoekt een plattegrond van Nijmegen met toeristische tips, je zet iets op social media en/of je maakt je een verzendlijst voor een publicatie. 

Over de IVN

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld.

De IVN biedt een podium voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, heeft bijna 600 leden in zo’n 40 landen en bedient daarmee zo’n 13.000 studenten. Voor haar werking ontvangt de vereniging financiële steun van de Taalunie.

De docenten leiden hun studenten op voor banen als: docent Nederlands, onderzoeker, vertaler of tolk, journalist, cultureel medewerker bij internationale instanties of posities in het (internationale) bedrijfsleven. De IVN stimuleert en ondersteunt onderwijs en onderzoek, met als kerndomeinen: Nederlands als vreemde of tweede taal, vergelijkende taal- en literatuurwetenschap, didactiek van de taal en cultuur van de Lage Landen, cultuurgeschiedenis en interculturele communicatie.

De IVN onderhoudt een digitaal informatieplatform ten behoeve van de diverse regio’s: het Duitstalige gebied, het Engelstalige gebied, het Franstalige gebied, Centraal- en Oost-Europa, het Middellandse Zeegebied, Noord-Europa, het Caribisch gebied, Zuidelijk Afrika en ‘Azianië’. De belangrijkste activiteiten zijn: actuele informatieverstrekking over het vakgebied via de website, de digitale nieuwsbrief, het wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek dat zowel in druk als online verschijnt, het populairwetenschappelijke blad VakTaal, de thematische reeks Lage Landen Studies en de organisatie van het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum.

Informatie
Het bureau van de IVN is gevestigd aan de Paleisstraat 9 in Den Haag. Voor meer informatie over een van de vacatures of het inzien van materiaal kan contact op worden genomen met directeur Iris van Erve via i.vanerve@ivn.nu of je neemt een kijkje op www.ivn.nu.