Socialistische Transnationaliteit en de transfer van Nederlandstalige literatuur

De Univerzita Palackého werd op 22 februari 1947 heropend. De eerste naoorlogse rector prof. dr. Josef L. Fischer was gedurende de oorlogsjaren in Nederland ondergedoken geweest. Hij kende perfect Nederlands en zorgde ervoor dat er een lectoraat Nederlands kwam bij de Faculteit Letteren, nu dus 75 jaar geleden. Dit lectoraat was van 1947 tot 1953 bezet door de slavist en letterkundige Aimé van Santen (alias Molitor).

Ter gelegenheid daarvan organiseert de Katedra nederlandistiky FF UP op donderdag 6 oktober 2022 een symposium Socialistische Transnationaliteit en de Transfer van Nederlandstalige Literatuur dat zich richt op de receptie van Nederlandstalige literatuur in Oost-Centraal-Europa en de problemen die hiermee verbonden waren.

Het symposium kan online worden gevolgd via het platform Zoom op de link https://cesnet.zoom.us/j/8374553831 (er is een "wachtkamer").

Nadere informatie te bekomen bij Wilken Engelbrecht (wilken.engelbrecht@upol.cz).