Seminar The Cultural Cold War

Op dinsdag 23 april 2024 vindt aan de Universiteit Utrecht de seminar The Cultural Cold War: The Low Countries in a Global Network plaats. Daarin wordt gekeken naar de vorming van mondiale en intellectuele culturele netwerken tijdens de Koude Oorlog.

De seminar wil een licht werpen op intellectuele en culturele netwerken tijdens de Koude Oorlog, door in te zoomen op twee ogenschijnlijk kleine spelers: Nederland en België. Hoe positioneerden kunstenaars, intellectuelen en instellingen zich in deze landen op het culturele en geopolitieke toneel? We bespreken de relaties tussen de Lage Landen en Indonesië, het Caribisch gebied, Afrikaanse landen en West- en Oost-Europa.

Dit seminar, georganiseerd door Frank Keizer en Laurens Ham, is gebaseerd op het NWO Open Competitie XS-project Het geheime leven van schrijvers: Nederlandse inlichtingendiensten en de literaire wereld tijdens de Koude Oorlog. Dit project draait om de vraag of veiligheids- en inlichtingendiensten tijdens de Koude Oorlog een grote invloed hebben gehad in Nederland.

Het onderwerp van dit seminar sluit mooi aan bij het onderwerp dat aan de orde kwam bij de IVN-webinar van 12 december jl. in de reeks Voortvarend Nederlands Virtueel. Tijdens dit webinar vertelde Wilken Engelbrecht over het spanningsveld tussen vrijgevochten literatuur en censuur in Oost-Centraal-Europe in de tijd van het IJzeren Gordijn. Hoe werd in die landen door de autoriteiten omgesprongen met vertaalde Nederlandstalige literatuur?
U kunt dit webinar hier terugkijken.

De voertaal van de seminar is het Engels.

Praktische informatie

23 april 2024 om 13.15 uur tot 17.00 uur
Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2-3, ruimte 0.19
Aanmelden via: l.j.ham@uu.nl

Meer informatie en het programma vindt u op de website van de Universiteit Utrecht
https://www.uu.nl/agenda/seminar-the-cultural-cold-war

Tekst bij afbeelding: De BVD heeft onder meer Jan Wolkers en Simon Carmiggelt in de gaten gehouden. Simon Carmiggelt hier samen met Mies Bouwman. Foto: Nationaal Archief.