SAVN-congres 8-10 juli 2024 in Windhoek

De Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) organiseert van 8-10 juli 2024 het 11e internationale congres in Windhoek, Namibië. Thema van dit congres is De impact van de Lage Landen in/op-niet Lage-Landse-ruimtes.

Het congres is gewijd aan bezinningen over de impact en de invloed van de Lage Landen op sprekers, talen, letterkundes en maatschappijen in niet-Lage Landse ruimtes en visa versa. Hoewel de primaire focus ligt op het Zuider-Afrikaanse landschap, verwelkomen de organisatoren ook bijdragen die handelen over de wederzijdse invloed van de Lage Landen op andere ruimtes in de wereld (bijvoorbeeld trans-Atlantische slavernijperspectieven of online-ruimtes.)

De complexe nalatenschap van het kolonialisme, de slavernij en het post-kolonialisme – en dan vooral de taalkundige verschijnselen, taalconstructies en verhalen die door de eeuwen heen voortgekomen zijn uit deze contexten zijn een belangrijk focusgebied. Aanbieders worden aangemoedigd om te erfenis van de Lage Landen in perifere en niet canonieke contexten te belichten.

Als aanvullende focus willen men tijdens dit congres graag ook de digitale ruimte verkennen als een mogelijke uithoek van de Neerlandistiek. Hiermee hoopt men te laten zien hoe de Lage Landen een betekenisvolle rol spelen in een voortdurende veranderende digitale wereld en hoe niet Lage Landse aspecten de Lage Landen binnendringen als gevolg van de invloed van technologie en multimedia.

Sprekers
De hoofsprekers voor taalkunde zijn:
Ernst Kotze (NMU), Marc van Oostendorp (RU), Reinhild Vandekerckhove (UA).
De hoofsprekers voor letterkunde zijn:
Toni Bandov (UNIZG), Magriet van der Waal (RUG, UVA), Steward van Wyk (UWK).

De SAVN nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze samenwerkende verkenning van de Nederlandse taal- en letterkunde terwijl we onze grenzen van begrip en kennis verbreden.

Datum voor referaten
Hiermee nodigen we u uit om voorstellen voor presentaties van ongeveer 250 woorden, voor of op 21 februari 2024 in te dienen op de Easy Chair website van SAVN: https://easychair.org/cfp/SAVN-2024.
Tegen 1 maart wordt bekendgemaakt of voorstellen aanvaard worden voor het congres.

Mogelijke onderzoeksvelden en subthema’s zijn:
Vergelijkende taal- en letterkunde; contrastieve taalkunde; sociolinguïstiek; historische taalkunde; literaire geschiedschrijving; postkoloniale studies; (de)kolonisatie; digitalisering, digitale humaniora.

Speciale uitgaven van Tydskrif vir Geesteswetenskappe en Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans zullen aan het congres gekoppeld worden. De bedoeling is dat een gevorderde versie van het artikel aangeboden wordt bij het congres. Aanbieders kunnen zelf besluiten bij welk van de bovengenoemde tijdschriften ze hun artikel indienen voor publicatie.

Meer weten?
Meer informatie kunt u opvragen bij prof. dr. Adri Breed (adri.breed@nwu.ac.za).
Zij is voorzitter van de SAVN.
Website SAVN: https://www.suiderafrikaanseverenigingvirneerlandistiek.org/