Sander Bax benoemd tot hoogleraar Contemporaine Nederlandse literatuur in transnationale dynamiek

Per 1 augustus 2024 zal prof. dr. Sander Bax als hoogleraar Contemporaine Nederlandse literatuur in transnationale dynamiek in dienst treden bij het Leiden University Center for the Arts in Society (LUCAS).

Vanuit de leerstoel gaat Bax zich bezighouden met onderzoek naar Nederlandse literatuur (in brede zin) in de culturele en mediale dynamiek van de 21e eeuw. Hij stelt zich de vraag hoe het schrijven (en schrijverschap) en het lezen (door individuele lezers en door actoren in de literaire infrastructuur) veranderen in de context van de digitale en globale mediacultuur van de 21e eeuw. Ook stelt hij zich de vraag hoe we kennis daarover kunnen inzetten in educational design research dat het onderwijs in den brede en het literatuuronderwijs in het bijzonder kan verbeteren.  

Bax studeerde Moderne Nederlandse Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2007 aan de Universiteit van Tilburg op de studie De taak van de schrijver. Het poëticale debat in de Nederlandse literatuur (1968-1985). Daarna publiceerde hij De Mulisch Mythe (2015), De Literatuur Draait Door (2019) en Schrijversmythen (2024). Momenteel werkt hij aan de biografie van Bernlef en aan (vakdidactisch) onderzoek naar redeneren in het schoolvak Nederlands, in het bijzonder in het literatuuronderwijs.

Sinds 2007 werkte hij als universitair (hoofd)docent Literatuurwetenschap en Cultuurgeschiedenis bij het Departement Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Tilburg en als vakdidacticus Nederlands bij de Universitaire Lerarenopleidingen Tilburg. Vanaf 1 januari 2023 was hij hoogleraar Onderwijs en Cultuur bij en departementsvoorzitter van het Tilburg Center of the Learning Sciences. Bax is lid van het Meesterschapsteam Nederlands en de Raad van de Neerlandistiek.

Bron: neerlandistiek.nl