Reisbeurs Plantin Museum voor onderzoek geschiedenis van het gedrukte boek

Met de steun van de Stichting Nottebohm bieden de Erfgoedbibliotheek en Museum Plantin-Moretus een reisbeurs aan om onderzoek naar de geschiedenis van het gedrukte boek in Antwerpen (15de - 18de eeuw) te stimuleren. De Thierry en Frédéric Nottebohm-beurs maakt het mogelijk voor wetenschappers om naar Antwerpen te reizen en de collecties van beide instellingen intensief te gebruiken.

In de zestiende eeuw groeide Antwerpen uit tot een centrum van de boekdrukkunst. Van alle boeken die toen in de Nederlanden werden gedrukt, komt meer dan 80% van een Antwerpse pers. De rol van Antwerpen als historisch drukkerscentrum kent ook internationaal veel weerklank.

Samen met de Erfgoedbilbiotheek bewaart Museum Plantin-Moretus een enorme collectie Antwerpse oude drukken, van de vijftiende tot de achtiende eeuw. Om ook buitenlandse onderzoekers de kans te geven deze topcollecties te gebruiken, richtte de Stichting Nottebohm in de schoot van het Dotatiefonds voor boek en letteren een reisbeurs op. Deze beurs zal reis- en verblijfkosten in en naar Antwerpen vergoeden. Geïnteresseerde onderzoekers hebben tot 1 september 2023 de tijd om een aanvraag in te dienen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Museum Plantin Moretus.