Quiz: Hoe denken Nederlandssprekenden over hun taal?

Frauke Vervaeke, masterstudente Advanced Master in Linguistics aan de KU Leuven, doet onderzoek naar de percepties van en attitudes tegenover het Nederlands in de wereld. Haar project wordt onder meer begeleid door prof. dr. Eline Zenner (KU Leuven) en dr. Anne-Sophie Ghyselen (UGent).

Wil je meewerken aan dit onderzoek? Dat kan! Via deze link vind je een quiz met enkele vragen over het Nederlands in de wereld. Het duurt 15 tot 20 minuten om de vragen te beantwoorden.

Het onderzoek heeft tot doel om tot meer inzicht te komen in de percepties en attitudes van Nederlandssprekenden over het Nederlands dat ze zelf spreken en dat van anderen.