Prof. Dr. Joop van der Horst komt naar de ELTE te Boedapest 11-15 april 2011

Prof. Van der Horst zal lezingen geven over de volgende onderwerpen:

(1) Lange-termijnontwikkelingen in Europese talen

(2) Het einde van de standaardtaal

(3) Geschiedenis van het Nederlands

(4) veranderingen in het hedendaagse Nederlands

Alle belangstellenden zijn van harte welkom