presentatie Soldatenbrieven in Letterenhuis

In 1961 verscheen Soldatenbrieven van Paul Snoek en Hugues C. Pernath. Deze bundel bestaat uit proza en pozie in briefvorm.De experimentele dichters Snoek en Pernath leerden elkaar kennen in 1955 als redacteuren van het avant-gardetijdschrift gard sivik, waarvan Gust Gils de initiatiefnemer was.
Pernath had op zijn zestiende vrijwillig dienst genomen in het Belgische leger, Snoek werd in juli 1957 opgeroepen voor zijn legerdienst. Beroepsmilitair Pernath en dienstplichtige Snoek begonnen in die periode aan een literair project dat bestond uit experimentele pozie in briefvorm. Een keuze uit deze correspondentie werd in 1961 gepubliceerd in Soldatenbrieven. De vijftigste verjaardag van het verschijnen van de bundel is aanleiding voor een kleine expo in het Letterenhuis. U ontdekt er meer over beide dichters en krijgt originelen van teksten uit Soldatenbrieven te zien. Uit een aantal van de chte brieven die Snoek en Pernath elkaar schreven, leert u meer over hun literaire bezigheden en plannen.Praktisch:
28 mei t/m 10 juli, dinsdag tot zondag, van 10 tot 17 uur (tickets tot 16.30 uur)
5 | 3 | 1 | gratis toegang tot het museum is inbegrepen

Letterenhuis
Stad Antwerpen | Cultuur, sport en jeugd | Musea en Erfgoed Antwerpen
Minderbroedersstraat 22 | 2000 Antwerpen
tel. + 32 3 222 93 20 fax + 32 3 222 93 21
letterenhuis@stad.antwerpen.be | http://www.letterenhuis.be
t Stad is van iedereen.