PhD-studie Nederlandse filologie in Olomouc open voor aanmelding

De vakgroep neerlandistiek aan de Palackého Universiteit in Olomouc (Tsjechië) nodigt geïnteresseerden uit om zich aan te melden voor een PhD-studie Nederlandse Filologie.

De studie zelf is op enkele vakken in het eerste studiejaar na in het Nederlands. Afgestudeerden krijgen de titel Ph.D. in de Nederlandse Filologie.

Beurs
De studie duurt vier jaar (240 ECTS) en kan zowel intern worden gedaan als in deeltijd. Interne studenten hebben recht op een maandelijkse beurs van op dit moment 15.000 CZK (ongeveer € 612) netto per maand.

Deadline
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk dinsdag 30 april 2024 aanmelden.
De toelatingsgesprekken vinden 18 en/of 19 juni plaats (online) in het Nederlands.

Aanmelden
Meer informatie over deze opleiding en over hoe u zich kunt aanmelden vindt u hier.

Inlichtingen
Nadere informatie, onder andere over de concrete inhoud van de studie, kan worden opgevraagd bij prof. dr. Wilken Engelbrecht, wilken.engelbrecht@upol.cz.