Per 1 januari 2023 is de positie van IVN-directeur vacant

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, vertegenwoordigt docenten, onderzoekers en vertalers die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, vertalen, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld. 

De IVN biedt een forum voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, heeft bijna 600 leden in zo’n 40 landen en bedient daarmee zo’n 13.000 studenten. Voor haar werking ontvangt de vereniging financiële steun van de Taalunie.

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) zoekt een nieuwe directeur (0.8fte). Het salaris is afgestemd op de functie, opleiding en ervaring van de kandidaat  (als indicatie geven we schaal 10/11 van de CAO Universiteiten van Nederland). Het bureau van de IVN is gevestigd in Den Haag; het is ook mogelijk om af en toe thuis te werken.  

 

Profiel voor directeur van IVN

De directeur van de IVN is het gezicht van de vereniging zowel naar buiten als voor de IVN-leden. U bent verantwoordelijk voor het dagelijkse functioneren van de vereniging en het IVN-bureau en u bent de leidinggevende van de IVN-medewerker(s) die al of niet op ZZP-basis werkzaam zijn. De directeur zorgt voor samenhang en geeft invulling aan de missie en activiteiten van de IVN door jaarplannen, het overzien van onze publicaties, het organiseren van de vaste IVN-activiteiten, waaronder het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum en de digitale reeks Voortvarend Nederlands. De directeur legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur van de IVN en werkt nauw samen met de voorzitter van de vereniging. Het directiestatuut is beschikbaar op onze website: www.ivn.nu. Hier vindt u ook meer informatie over de IVN.

Het dagelijks bestuur dat formeel als werkgever optreedt, vindt de volgende kwalificaties van belang:

  • Kennis van en affiniteit met de (internationale) neerlandistiek
  • Aantoonbare ervaring in management van een bureau met uitvoerende taken als het organiseren van congressen en het verzorgen van publicaties
  • Deskundigheid in financieel beheer en van de Governance Code Cultuur
  • Goede contacten met belendende organisaties in het veld
  • Inzicht in Nederlandse en Vlaamse subsidienetwerken
  • Inzicht in ontwikkelingen rond tijdschriftpublicaties
  • Inzicht in webbeheer en inzet sociale media
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden en uitstekende schriftelijke en mondelinge Nederlandse taalvaardigheid 

 

Procedure

U richt uw sollicitatiebrief samen met uw CV en een visie op de IVN en op uw werkzaamheden vóór 15 oktober aan bestuursvoorzitter prof. dr. Wim Vandenbussche via bureau@ivn.nu. Voor vragen over de vacature kunt u mailen naar Wilma van Raamsdonk, directeur a.i., via directeur@ivn.nu.

De sollicitatiecommissie zal bestaan uit het leden van het dagelijks bestuur. Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie van het bestuur en de directeur. Selectiegesprekken zijn midden en eind oktober in Den Haag of online.

De aanstelling vindt bij voorkeur plaats met ingang van 1 januari 2023.