Overleg over versterking neerlandistiek in Frankrijk

Op vrijdag 1 maart nam de IVN in Parijs deel aan een bijeenkomst over de neerlandistiek in Frankrijk op initiatief van de Nederlandse Ambassade. Het onderwerp dat op de agenda stond was “Hoe kunnen we gezamenlijk het onderwijs Nederlands in Frankrijk versterken?”

Vertegenwoordigers van de volgende organisaties waren door de ambassade uitgenodigd om te brainstormen over deze vraag: het departement Nederlands aan de Sorbonne Universiteit, de Universiteit van Straatsburg, de Universiteit van Lille, de Taalunie, de IVN en de Vlaamse Vertegenwoordiging in Frankrijk. Namens de IVN was Anne Sluijs aanwezig.

Het is belangrijk dat de Nederlandse taal wordt gedoceerd in Frankrijk, evenals het belangrijk is dat men Franse taal- en letterkunde kan studeren in Nederland, want de kennis van de taal en van de historie en de geschiedenis van elkaars cultuur draagt bij aan de onderlinge samenwerking en aan wederzijds begrip.

Wensen en uitdagingen
Het was heel verrijkend om de docenten uit Parijs, Lille en Straatsburg te ontmoeten en te horen waar de wensen en uitdagingen liggen. Van belang is o.a. dat er hoogleraren neerlandistiek in Frankrijk komen, dat het voor studenten financieel mogelijk wordt om een periode in Nederland of Vlaanderen te verblijven en dat de neerlandistiek in Frankrijk meer zichtbaarheid krijgt om de positie en aantrekkingskracht van het vakgebied te verbeteren.

Het was fijn om met vertegenwoordigers van al deze organisaties over deze zaken te kunnen spreken en om te ontdekken hoe de IVN samen met de docenten in Frankrijk, de Nederlandse ambassade, de Taalunie en de Vlaamse Vertegenwoordiging de krachten kan bundelen om deze doelen te bereiken.