Oproep: woordenboekgebruik

Hoe gebruikt u woordenboeken? U kunt meehelpen aan een grootschalig Europees onderzoek in 29 landen en 26 verschillende talen door deze enquête in te vullen (waarvoor hartelijk dank!).

Het onderzoek wordt geleid door Iztok Kosem (Universiteit van Ljubljana en Trojina Instituut), Carolin Müller-Spitzer (Institut für Deutsche Sprache), Robert Lew (Adam Mickiewicz Universiteit) en Sascha Wolfer (Institut für Deutsche Sprache). Er zijn verder nog 58 onderzoekers van verschillende instituten in Europa bij betrokken, onder wie ook een aantal medewerkers van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Het doel van de enquête is om te onderzoeken hoe taalgebruikers staan tegenover algemene eentalige woordenboeken van hun moedertaal.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met de steun van het Europese COST-netwerk voor e-lexicografie (ENeL).

Bron: nieuwsbrief INT