Oproep: vraag financiering aan voor internationale neerlandistiek-projecten

Projectfinanciering NVT en Internationale neerlandistiek heeft tot doel projecten te ondersteunen die de neerlandistiek buiten het taalgebied een impuls geven.

Er zijn drie mogelijke kernactiviteiten die elkaar kunnen overlappen: culturele evenementen, onderzoeksprojecten en didactische producten. U krijgt veel ruimte om de vorm en de doelstellingen zelf te bepalen. Wel stijgen de slaagkansen naarmate uw project beantwoordt aan behoeftes uit de internationale neerlandistiek en het NVT-onderwijs, innovatief is, toegankelijk is voor heel het veld, zoveel mogelijk een link met onderwijs heeft en partners in verschillende landen en regio’s met elkaar verbindt. Ter inspiratie verwijzen we u graag naar dit overzicht van een aantal toekenningen.

Alle criteria en de volledige procedure vindt u in de regeling . Mis de uiterste datum van 1 december niet.