Oproep inzendingen Essayprijs: hoe maakbaar is taal?

Dit jaar organiseert Onze Taal de Elise Mathilde Essayprijs. Deze prijs (€ 5.000) gaat beurtelings naar een essay op historisch, letterkundig of taalkundig gebied.

Het overkoepelende thema van de Elise Mathilde Essayprijs is "De eigen natie in kosmopolitisch perspectief". Toegespitst op de Nederlandse taalkunde, die in 2023 aan de beurt is, denk je dan al gauw aan de vraag hoe de taal van "de eigen natie" gedefinieerd kan worden – of misschien zelfs: afgebakend kan worden. Moet je vreemde woorden weren of juist verwelkomen? Kun je termen die gevoelig liggen, uitbannen? Met andere woorden: hoe maakbaar is taal?

Inzendingen van maximaal 2000 woorden zijn welkom bij redactie@onzetaal.nl o.v.v. "Essayprijs". Iedereen kan een essay insturen. Aanmelden kan tot 5 maart 2023. Het Elise Mathilde Fonds stelt een bedrag van € 5.000 beschikbaar voor het winnende essay.

De Elise Mathilde Essayprijs is een initiatief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, het Elise Mathilde Fonds en Onze Taal. Sinds 2018 gaat de prijs elk jaar naar een op een breed publiek gericht essay op historisch, letterkundig of taalkundig gebied.