Oproep aan alle auteurs van het tijdschrift nachbarsprache niederländisch

Het tijdschrift nachbarsprache niederländisch (nn), een publicatie van de Fachvereinigung Niederländisch, wordt gedigitaliseerd. Het tijdschrift is sinds 1986 in gedrukte vorm beschikbaar maar wordt gedigitaliseerd en gearchiveerd met als doel om de verschenen nummers vrij online toegankelijk te maken. Auteurs van de artikelen in nn kunnen tegen deze digitalisering bezwaar maken.

De nn-redactie werkt samen met de Vakinformatiedienst Benelux / Low Countries Studies (FID Benelux) van de UB Münster om alle tot nu toe verschenen nummers te digitaliseren. De nn-redactie en de FID Benelux gaan ervan uit dat de digitalisering en vrije beschikbaarheid van de in nn gepubliceerd artikelen een meerwaarde voor de neerlandistiek zal opleveren en daarom van algemeen belang is.

De redacties willer er echter zeker van zijn dat alle auteurs die in het verleden artikelen in nn hebben gepubliceerd er ook daadwerkelijk mee akkoord gaan dat hun artikelen online worden gezet.

Als u bezwaar hebt tegen de online publicatie van uw in nn verschenen artikelen, vult u dan alstublieft uiterlijk 31.03.2024 het bezwaarformulier achter deze link in.

De nn-redactie en de FID Benelux