Opheffing Bpostbank-rekening

Graag informeren we u over de opheffing van de Belgische bankrekening van de IVN.

We verzoeken al onze leden daarom de Bpostbank-rekening niet meer voor betalingen van ledengelden te gebruiken. U kunt gebruikmaken van een Europese overschrijving naar de ING-rekening (gratis vanuit de meeste Europese landen) of een van de gratis online betaalmogelijkheden, zoals betalen met een creditcard, iDeal, SoFort, Bancontact, PayPal of Apple Pay.

Deze betaalmethodes vindt u in uw IVN-account.

De IVN beheert op dit moment twee lopende rekeningen: een BPostbank-rekening in België en een ING-rekening in Nederland. In het verleden is gekozen voor twee rekeningen gezien de IVN aangestuurd werd door voorzitters uit wisselend België en Nederland. De aard van de activiteiten van de IVN speelde hierin mee: het Colloquium Neerlandicum vindt ook wisselend in België en Nederland plaats. Er werd van beide rekeningen ongeveer evenveel gebruikgemaakt. 

Inmiddels heeft het betalingsverkeer wereldwijd een sterke verandering ondergaan. Het is gemakkelijker geworden op buitenlandse rekeningen geld over te maken. Het beheren van verschillende rekeningen in verschillende landen om kosten voor betalingsverkeer te vermijden of om betalingen te vergemakkelijken is niet meer nodig. 

Om het betalingsverkeer goedkoper en makkelijker te maken zijn internationale afspraken gemaakt. Deze aangepaste regelgeving is onder andere gebaseerd op de internationale belastingwetten en communicatie tussen de verschillende overheden. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat de standplaats van de rekening wordt gekoppeld aan de standplaats van de rekeninghouder(s). 

In het geval van de IVN is de standplaats van het bureau geregistreerd als standplaats van de organisatie (middels de Kamer van Koophandel). Dit maakt dat het beheren van een rekening in een ander land dan Nederland aan strengere regelgeving moet voldoen. Zo moet de organisatie jaarlijks actuele adresgegevens van de geregistreerde bestuurders aanleveren (uittreksels uit burgerregisters), moeten gemachtigden (directeur, voorzitter) zich jaarlijks in een postkantoor in België komen identificeren en gelden er verhoogde kosten voor bankverkeer en gebruik van bijvoorbeeld een pinpas voor de IVN. 

Op dit moment verlopen vrijwel alle betalingen al via de ING (automatisch betalen via de website, inschrijvingen colloquium, creditcardbetalingen, ledengelden, etc.). Vandaar dat is besloten tot het opheffen van de Belgische rekening om op deze manier de financiële en administratieve lasten voor de IVN te beperken.