Ontwikkeling NVT in de meertalige context van het Caribisch gebied

In het Caribisch gebied liggen zes eilanden die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden, de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de bijzondere gemeentes Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Op deze eilanden in het Caribisch gebied spreekt en verstaat bijna iedereen meerdere talen, waaronder ook het Nederlands. Voor de meeste mensen is het Nederlands echter niet de moedertaal, maar een vreemde taal in een meertalige context, een taal met een bijzondere rol.


Op elke school is Nederlands een verplicht vak. Op veel scholen – met name op de Benedenwindse eilanden (Aruba, Curaçao en Bonaire) – is het zelfs de instructietaal, en soms wordt nog een traditionele (moedertaal-)aanpak gehanteerd voor onderwijs in het Nederlands. Dat sluit vaak niet aan bij wat de leerlingen en de lesgevers nodig hebben.

Door de vaststelling dat Nederlands een vreemde taal op de eilanden is, groeit het bewustzijn dat er daarbij ook een andere didactische benadering van het Nederlands hoort. De afgelopen jaren is hierin al flink geïnvesteerd door de krachten te bundelen en te werken aan materiaal dat past in de meertalige context van het Caribisch gebied met daar bijbehorende deskundigheidsbevordering.


Kernnetwerk NVT

In 2020 werd het “Kernnetwerk NVT” opgericht, een interinsulair netwerk dat kennis en informatie deelde met elkaar en de motor was achter samenwerking en activiteiten op het terrein van NVT in het Caribisch gebied.

De komende jaren gaan de ontwikkelingen door in een “pluricentrisch consortium NVT”, waarin het Kernnetwerk NVT een adviserende rol krijgt en het netwerk uitgebreid wordt met onderwijsexperts van de eilanden. De komende drie jaren gaan zij verder werken aan activiteiten op het gebied van bewustwording van en communicatie over NVT, materiaalontwikkeling, deskundigheidsbevordering en advisering over talenbeleid.

Op 18 en 19 januari is het startsein gegeven voor dit uitgebreide netwerk NVT tijdens de start-up conferentie op Curaçao, waar de leden elkaar ontmoetten en de eerste vervolgafspraken maakten. Dit project, NVT Carib 2, wordt ondersteund door de ministeries van Onderwijs van de 4 landen binnen het Koninkrijk, de Taalunie en de Universiteit van Aruba. Op de website van de Taalunie vindt u een verslag van de start-up conferentie.

Voor meer informatie mail naar: nvtcarib@gmail.com

Marjan de Visser-Lemstra