Ontmoet onze nieuwe directeur: Anne Sluijs

Vanaf 1 februari heeft de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) een nieuwe directeur: Anne Sluijs. Zij wil in deze rol overal duidelijk maken hoe interessant en belangrijk de studie Nederlands is en neerlandici binnen en buiten het taalgebied nog meer met elkaar verbinden.

In 2018 werkte Anne Sluijs (1994) een paar maanden mee als ondersteuner bij de organisatie van het Colloquium Neerlandicum van de IVN in Leuven. Daar maakte ze aangenaam kennis met veel vakgenoten van over de hele wereld die met passie over hun onderwijs en onderzoek vertelden. “Dat congres heeft een diepe indruk op mij achtergelaten. Ik vond het bijzonder om te merken hoe open iedereen ervoor stond om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Ik kan me iedereen die ik toen leerde kennen nog goed herinneren. Je krijgt direct een band door je gezamenlijke passie. Je voelt je onderdeel van een collectief.”

Anne was op dat moment zelf bezig met de researchmaster Nederlandse Literatuur en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Die rondde ze na een semester aan de Universiteit Antwerpen af met een scriptieonderzoek naar de internationale verspreiding van Nederlandstalige literatuur door de Nederlandse en Vlaamse letterenfondsen.

De interesse naar die verspreiding van literatuur over de taalgrenzen heen ontstond al tijdens Annes bachelor Nederlandse Taal en Cultuur, eveneens aan de Universiteit Utrecht. Ze liep in dat kader stage bij het Nederlands Letterenfonds, toevallig in het jaar dat Nederland en Vlaanderen gezamenlijk gastland waren op de Frankfurter Buchmesse. Rond die tijd verscheen voor het eerst De avonden van Gerard Reve in Engelse vertaling (door Sam Garrett), wat het onderwerp werd van haar bachelorscriptie.

Eenmaal afgestudeerd kon Anne aan de slag bij het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV), een partnerschap van de Taalunie, KU Leuven en Universiteit Utrecht in samenwerking met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. Bij het ELV was ze de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor de communicatie en werkte ze mee aan de organisatie van verschillende cursussen voor vertalers uit het Nederlands – vaak studenten Nederlands. Ze verzorgde meermaals een programmaonderdeel voor de Taalunie Zomercursus Nederlands en ontwikkelde de module “Kennismaking met literair vertalen” die met name bedoeld is voor studenten internationale neerlandistiek. Naast haar werk voor het ELV schreef ze zo nu en dan voor diverse media over Nederlandse literatuur en cultuur. Ook maakt ze deel uit van de redactieraad van de lage landen.

Naast haar activiteiten rond het Nederlands en vertalen is Anne sinds enkele jaren politiek actief in haar woonplaats Baarn. Eerst als bestuurslid en hoofd communicatie van een politieke partij, en sinds maart vorig jaar als gemeenteraadslid nadat ze met voorkeursstemmen verkozen werd. Haar kennis van het politieke speelveld zal in haar nieuwe rol als directeur van de IVN zeker van pas komen.

Anne heeft veel zin in deze nieuwe uitdaging: “Ook zonder deze functie voelde ik mij al lang ambassadeur van de Neerlandistiek. Dat ik hier nu mijn beroep van mag maken is echt een voorrecht. De neerlandistiek heeft mijn kennis en blik op de wereld zozeer verruimd en verrijkt dat ik het onbegrijpelijk vind dat er zo’n lage waardering aan kleeft. Dat wil zeggen, binnen het Nederlandse taalgebied, want daarbuiten weet men vaak veel beter uit te drukken hoe bijzonder, mooi en relevant deze studie is.”

Eén van Annes speerpunten is het verbinden van docenten, onderzoekers en studenten binnen en buiten het taalgebied. Daarbij ziet ze de diversiteit aan perspectieven en achtergronden in het vakgebied als een grote verrijking. “Aan de Universiteit Utrecht – en dat is aan veel andere universiteiten vast niet anders – werden wij als studenten steevast uitgedaagd de grenzen op te rekken van wat we verstaan onder ‘de’ Nederlandse literatuur, taal en cultuur. Ook deden we vergelijkend onderzoek naar literaire, talige of culturele fenomenen in meerdere landen of contexten. Deze benadering, die haast vanzelfsprekend is buiten het Nederlandse taalgebied, leent zich uitstekend voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling.”

Kort na Annes aanstelling als directeur werd bekend dat de Nederlandse Tweede Kamer besloot structureel 1 miljoen euro per jaar toe te wijzen aan de internationale neerlandistiek. Een enorme blijk van waardering, die ook met een grote verantwoordelijkheid komt en met serieuze veranderingen voor de werking van de IVN. “Eén ding is zeker: ik zal me niet vervelen de komende tijd! Samen met een mooi, grotendeels nieuw bestuur onder voorzitterschap van Wim Vandenbussche, onze vaste medewerker Rob Visser en andere betrokkenen gaan we voortvarend aan de slag om op een eerlijke en transparante manier tot concrete resultaten te komen."