Oktobernummer Internationale Neerlandistiek

In het oktobernummer van Internationale Neerlandistiek vindt u een opiniestuk van de hand van Wannie Carstens over de huidige stand van zaken ten aanzien het Afrikaans in Zuid-Afrika. Ook treft u een artikel van Jan Konst aan over noodlotsconcepties in het werk van Couperus, Roland Holst en Van Schendel. Daarnaast bevat het nummer een artikel van Bram Lambrecht over de relatie tussen verhalende teksten en de vertellerstraditie aan de hand van werk van Ernest Claes. Ten slotte kunt u er een achttal boekrecensies vinden. Een vol en interessant nummer!

IVN-leden met een abonnement op Internationale Neerlandistiek ontvangen het oktobernummer binnenkort per post. 

Internationale Neerlandistiek verschijnt eveneens als e-journal, zie: www.internationaleneerlandistiek.nl. De Open Access-versie verschijnt gelijktijdig met de versie in druk. Het e-journal is digitaal vrij toegankelijk, uitgaande van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt. Alle artikelen, kronieken en recensies zijn in pdf-formaat te downloaden.