Nu digitaal: 'Diplomatenschrijvers – Schrijvende diplomaten'

Geïnspireerd op het leven en werk van de schrijvende diplomaat F. Springer, organiseerde de vakgroep Neerlandistiek in Debrecen in 2017 een symposium met de titel “Diplomatenschrijvers – Schrijvende diplomaten”. De verzamelde bijdragen zijn nu OA beschikbaar als 15de publicatie in de reeks Acta Neerlandica.

De bundel verhaalt over echte en “möchte gerne” diplomaten en toont het belang en de invloed van diplomaten en diplomatie overtuigend aan. De woorden en daden van ambassadeurs kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor een nationaal imago, voor de economie en voor politieke betrekkingen. En deze verhalen over de wereld van de diplomatie zijn natuurlijk ook spannend: zo lezen we over geheime telexberichten of diplomatieke blunders die succesvolle handelsbetrekkingen radicaal verstoren. 

Uit de tweetalige bijdragen blijkt dat een goede diplomaat moet beschikken over besef van de eigen plaats in de wereld, over (emotionele) intelligentie en empathie, maar toch vooral over kennis van taal en cultuur. En aan die talige en culturele kennis en gevoeligheid daar ontbrak – en waarschijnlijk ontbreekt – het nogal eens aan. 

Acta Neerlandica is een reeks wetenschappelijke bijdragen op het gebied van de Nederlandse taal, letterkunde en cultuur uitgegeven door Debrecen University Press.

Meer over Nederlands in Debrecen: https://nederlandisztika.unideb.hu/nl

Hier kunt u de publicatie lezen.