Nieuws van University of California

De 20ste editie van de Interdisciplinary Conference of Netherlandic Studies (ICNS) aan de University of California, Berkeley heeft dit jaar, na de teleurstellende annulering in 2020, alsnog met succes plaatsgevonden in een online setting op 4 en 5 juni jongstleden. Ruim 70 deelnemers vanuit de VS, Canada, Azië en Europa belden in via Zoom om sessies bij te wonen met presentaties over geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en taalkunde, binnen het brede veld van de neerlandistiek. Deze diversiteit van studiegebieden kwam ook mooi naar voren in de keynote lecture van historicus Jan de Vries - "Struggling to be Modern in Late 17th Century Amsterdam: Structure and Agency at the Aalmozeniersweeshuis" - waarin geschiedenis, literatuur, filosofie en religie ter sprake kwamen. Opvallend was het hoge aantal studenten en promovendi onder de sprekers en deelnemers, wat getuigt van een toenemende interesse op het gebied van Dutch Studies onder jonge onderzoekers en wetenschappers. Niet alleen de kleinere panelsessies, maar ook de plenaire sessies zoals een virtuele rondleiding over de Berkeley campus en informele Meet & Greet mogelijkheden in breakout rooms zorgden voor een intieme setting waarin deelnemers, weliswaar met een bring your own drink, toch voldoende mogelijkheid hadden om te netwerken, zoals gebruikelijk bij de ICNS.