Nieuws van de vakgroep Neerlandistiek aan de ELTE

Nacht van de Wetenschappers aan de vakgroep Neerlandistiek aan de ELTE

Op 23 september 2011 werd de Nacht van de wetenschappers gehouden, een Europees evenement dat ieder jaar plaatsvindt. Dit jaar heeft ook de vakgroep Neerlandistiek aan de Eötvös Loránd Universiteit haar deuren voor geïnteresseerden geopend. Iedereen was welkom. Docenten en studenten hielden lezingen met als thema: ´Smakelijk Nederlands´.

Door middel van mini-lezingen met powerpointpresentaties, filmpjes en muziek, hebben de sprekers (overeenkomstig hun vakgebieden) gepraat over de cultuurhistorische en taalkundige aspecten van de geschiedenis van de beroemde Nederlandse cacao, de Belgische chocolade, de Nederlandse en Belgische bieren en kazen. 

De lector van de vakgroep, Esther Sibinga, heeft een intensieve en interactieve taalcursus gegeven aan het publiek. Krisztina Törő heeft gesproken over de geschiedenis van cacao en koffie, over het belang van deze producten en over de plek die zij in de literatuur nemen. Orsolya Réthelyi heeft het publiek rondgeleid in de wereld van middeleeuwse hoffelijke feestmalen, op basis van een literair tekstfragment. Roland Nagy heeft de etymologie van een aantal Nederlandse woorden uitgelegd. Deze woorden waren natuurlijk ook met het thema van de avond verbonden. Vervolgens heeft Orsolya Varga de betekenis van spreekwoorden en gezegden toegelicht die met bier verbonden zijn en hun mogelijke Hongaarse vertalingen behandeld. Judit Gera heeft een lezing gegeven over beeldgedichten over Rembrandt. Tot slot hebben studenten van de vakgroep de thematiek en de helden van bekende stripverhalen besproken.

De avond werd druk bezocht door geïnteresseerden van allerlei leeftijden en de ongedwongen, aangename sfeer werd nog meer verhoogd doordat het publiek Nederlandse kaas en Belgische praline mocht proeven. Uiteraard was er ook de mogelijkheid om Nederlandse drop te proberen. 

Internationaal en interdisciplinair congres Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal

Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 28, 29 en 30 september 2011

Dit driedaagse congres in de Koninklijke Bibliotheek (KB) analyseerde de internationale verspreiding en circulatie van het bekende middelnederlandse verhaal over Beatrijs. Deze casus bleek het mogelijk te maken om nieuwe wetenschappelijke discussie en samenwerking op gang te brengen tussen intra- en extramurale vertalers en beoefenaars van de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en verwante disciplines. Bijna vijftig sprekers uit tien verschillende landen – onder andere Judit Gera van de ELTE - gingen in op vertalingen en bewerkingen in meer dan twintig talen. In totaal waren er meer dan negentig deelnemers. De bijeenkomst was georganiseerd door dr. Orsi Réthelyi (Eötvös Loránd Universiteit Boedapest), prof.dr. Remco Sleiderink (Hogeschool-Universiteit Brussel) en dr. Ton van Kalmthout (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis KNAW), als afsluiting van het project ‘Beatrijs Internationaal’
(zie http://www.middelnederlands.be/beatrijsinternationaal/index.html).

Gastdocenten aan de ELTE

Dr. Joost van Driel (Universiteit Leiden) heeft in september twee lezingen gegeven aan de ELTE. Het thema van zijn Engelstalige lezing - in het kader van de Renaissance MA aan de ELTE – was: From verse to strophe. New directions in Medieval Dutch poetry. De titel van zijn Nederlandstalige lezing was als volgt: Meesters van de vorm. Conservatieven en vernieuwers in de Middelnederlandse literatuur.

Dr. Arie Jan Gelderblom (Universiteit Utrecht) is in november via een Erasmus docentenuitwisseling aan de ELTE geweest om een reeks hoor- en werkcolleges te geven. Hij heeft gedichten van Martinus Nijhoff geanalyseerd op een werkcollege Moderne Nederlandstalige Literatuur, heeft een workshop gehouden over De klucht van de koe van Bredero voor gevorderde studenten in het kader van de 'Master Class Historische Letterkunde'. Het onderwerp van zijn algemene lezing voor alle studenten was: Waterlanders aan verre stranden. Oude reisverhalen en het zelfbeeld van Nederlanders.

Dertiende Studiedag over Literair Vertalen aan de ELTE

Lees hier het verslag.