Nieuws van de SAVN en het KFN

Nieuws van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) en het Kaaps Forum voor Neerlandistiek (KFN)

In juni 2019 is een uitvoerige Nederlandse literatuurgeschiedenis in het Afrikaans gepubliceerd: Verbintenis en Venster door HP van Coller. Het werk bestaat uit twee delen. Deze literatuurgeschiedenis wordt gebruikt in de didactische omgeving in Zuid-Afrika en is onontbeerlijk voor onderzoek.

Daarnaast heeft in Pretoria (Zuid-Afrika) de Winterschool plaatsgevonden. Studenten hebben tijdens deze Winterschool de kans gekregen om andere mensen te ontmoeten die ook Nederlands studeren. Mede hierdoor was de Winterschool weer een succes.

Ook zijn wij trots op onze studenten die geslaagd zijn voor het CNaVT!