Nieuws uit Noord-Amerika

Het 50-jarig bestaan van het Nederlandse Taal en Cultuur Programma aan Indiana University werd op 28 en 29 oktober jl. gevierd met diverse activiteiten op de Bloomington Campus. Eregasten waren Klaas van der Tempel, Consul-generaal in Chicago en de Amerikaanse historicus en journalist Russell Shorto, die bekendheid geniet als auteur van Nieuw-Amsterdam: de oorsprong van New York en Amsterdam.

Professor Shetter, als oprichter van het programma Neerlandistiek aan IU in 1965, werd geëerd en toegesproken door een aantal genodigde sprekers waaronder professor Toon Broos van de University of Michigan en de Consul-generaal.

Voor het colloquium over Nederlandse taal en cultuur waren er interessante bijdrages van o.a Herman de Vries, Frederik Meijer Chair in Dutch aan Calvin College, MI, Ton Broos, Bret Rothstein, professor Kunstgeschiedenis aan IU en Esther Ham, die het Nederlandse Programma aan IU leidt.

Het goed bezochte tweedaagse evenement werd bijgewoond door voormalige en huidige studenten Neerlandistiek, collega’s van binnen en buiten Indiana University en vrienden van het Nederlandse Taal en Cultuur Programma aan Indiana University.  ~ Bieneke Haitjema, Lecturer Dutch Language and Culture, Indiana University.

Herman de Vries
bestuurslid IVN - Noord Amerika