Nieuw Open Access Journal op het gebied van de Nederlandse letterkunde

Het Journal of Dutch Literature (JDL) is een nieuw Engelstalig e-journal op het gebied van de Nederlandse letterkunde. Voor de toekomst van het onderzoek naar de Nederlandstalige literatuur is het van groot belang de internationalezichtbaarheid van het vak te vergroten.Een niet gering aantal literatuurwetenschappers van buiten het Nederlandse taalgebied heeft belangstelling voor het Nederlandse literatuuronderzoek. Zij kunnenevenwel in onvoldoende mate kennisnemen van onderzoeksresultaten, omdat dienog altijd en voor het merendeel uitsluitend in het Nederlands en inNederlandstalige periodieken toegankelijk gemaakt worden.Inhoudelijk wordt er aan de internationalisering, overal in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten, al volop gewerkt. De grenzen tussen bijvoorbeeld neerlandistiek en anglistiek of literatuurwetenschap, tussen Nederlandse letterkunde en Mediastudies zijn aan het vervagen. Maar het was lang wachten tot er ook een Engelstalig vaktijdschrift kwam dat de resultaten van de zich verbredende letterkundige neerlandistiek voor internationale literatuurwetenschappers toegankelijk maakt. Het tijdschrift wordt woensdag 12 januari gelanceerd tijdens het Cross-over Congres dat dit jaar aan de Universiteit Leiden plaatsvindt. Voorafgaand aan de afsluitende lezing door Willem Otterspeer, zal Thomas Vaessens rond 17:15 uur spreken over de gedachten achter JDL en het traject dat uiteindelijk tot dit blad geleid heeft. Ook zal het eerste exemplaar gepresenteerd worden.Het Journal of Dutch Literature verschijnt bij Amsterdam University Press (AUP) volgens de open access-formule: abonnementen bestaan niet, iedereen met toegang tot internet kan het gratis raadplegen.Journal of Dutch Literature (JDL) is een uitgave van Amsterdam University Press *Engelstalig * ISSN papier: 2211-0879 online: 2211-0887 www.journalofdutchliterature.org