Nieuw online tijdschrift voor Friese taal- en letterkunde gelanceerd

Op vrijdag 6 oktober werd in Leeuwarden na een druk bezochte Dag van de Friese Taalkunde het nieuwe online tijdschrift voor Friese taal- en letterkunde gepresenteerd: Frisistiek.

Frisistyk.nl (én Frisistyk.frl) is een uitbreiding van het succesvolle Neerlandistiek.nl, een website die het midden houdt tussen een wetenschappelijk tijdschrift en een kenniswebsite voor een lekenpubliek.
Hoofdredacteur van Neerlandistiek.nl Marc van Oostendorp (Meertens Instituut/ Radboud Universiteit) en Anne Merkuur (Fryske Akademy/ Rijksuniversiteit Groningen) ontvingen ongeveer vijftig gasten in Café Neushoorn in Leeuwarden die geïnteresseerd waren in de mogelijkheden van dit nieuwe medium. Naast algemene stukken over Friese taalkunde, geschiedenis en letterkunde zal Frisistiek namelijk ook ruimte bieden aan onderwerpen zoals Fries in het onderwijs en Fries taalbeleid en aan de taal- en letterkunde van de andere Friese talen zoals het Noord-Fries en Saterfries.

Schrijf mee!
De redactie van Frisistiek is nu natuurlijk op zoek naar mensen die graag willen bijdragen. Wilt u iets laten zien van uw onderzoek, wilt u een voorpublicatie van een boek beschikbaar stellen, heeft u een interessant evenement georganiseerd? Laat het de redactie dan weten.

Website
U kunt de website van Frisistiek.nl vinden op https://neerlandistiek.nl/frisistyk/